Διαψεύδει το υπουργείο Παιδείας τα περί «εμπλοκής» κατά τη συνάντηση του Νίκου Φίλη με το κουαρτέτο των δανειστών ως προς το θέμα της ρύθμισης για τα εργασιακά των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία.

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο τονίζει πως η πληροφορία διακινείται από τα «γνωστά συμφέροντα στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης».

«Ουδέν αναληθέστερον» συνεχίζει η ανακοίνωση και προσθέτει:

Οι ρυθμίσεις για τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών και για τα άλλα θέματα των ιδιωτικών σχολείων είναι νόμος του κράτους και θα εφαρμοστούν  κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είδαν το φως της δημοσιότητας ότι το ΔΝΤ διαφώνησε με τη διάταξη που προβλέπει για τους εκπαιδευτικούς στον ιδωτικό τομέα ότι εάν παρέλθει μία διετία από την πρόσληψή τους και δεν καταγγελθεί η σύμβαση από τους σχολάρχες, τότε οι συμβάσεις τους θα μετατρέπονται αυτομάτως σε αορίστου χρόνου και θα μπορούν να απολύονται μόνο υπό συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο θέμα των απολύσεων, το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι η σύμβαση αορίστου χρόνου είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνο για τους παρακάτω λόγους:

  • Εάν ο εργοδότης επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη - εκπαιδευτικού.
  • Κατάργηση σχολείων
  • Κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή, είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη προϋπηρεσία και μηδενίζεται το ωράριό τους.
  • Συμπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας των εκπαιδευτικών

Επιπλέον, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να απολυθούν λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, που διαπιστώνεται από την οικεία κατά τόπο πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου, με επιβολή της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης από το αντίστοιχο πειθαρχικό συμβούλιο, αν υπάρξει ανεπάρκεια ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία διαπιστώνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο και στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον εκθέσεις.