Δύο προτάσεις για την εξυγίανση του ΟΑΣΘ καταθέτει με ανακοίνωσή του ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης, προτάσσοντας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα δικαιώματα και την προστασία των  εργαζομένων. 

Μετά την απόρριψη του δεσμευτικού πλαισίου που έθεσε ο υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ στις 8 Σεπτεμβρίου του 2016, για απευθείας καταβολή των χρημάτων στους λογαριασμούς των εργαζομένων, ο κ. Σπίρτζης προχωράει σε μία ύστατη προσπάθεια εξεύρεσης λύσης. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η πρώτη πρόταση Σπίρτζη αφορά την καταβολή  2 εκατομμυρίων ευρώ για τη μετακίνηση μαθητών και φοιτητών για το έτος 2016 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τη  διάθεση του 18% από τις πωλήσεις εισιτηρίων μέχρι σήμερα, αλλά και όσα πρόσθετα απαιτούνται για την καταβολή του ενός μηνός δεδουλευμένα.

Ως προϋπόθεση, ο υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ θέτει  την ταυτόχρονη χορήγηση της αναλυτικής κατάστασης εξόφλησης μισθοδοσίας Ιουλίου 2016 ανά εργαζόμενο, από την οποία θα προκύπτει ξεκάθαρα, ότι τα παραπάνω χρηματικά ποσά χρησιμοποιήθηκαν μόνο για την καταβολή δεδουλευμένων στους εργαζόμενους. Εφόσον τηρηθεί το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο, τότε κα μόνο, το ΥΠΟΜΕΔΙ, θα προβεί στην προκαταβολή του ακριβούς ποσού που απαιτείται για την εξόφληση των δεδουλευμένων του μηνός Αυγούστου 2016, υπό τους ίδιους όρους.

Η δεύτερη πρόταση σχετίζεται με την προκαταβολή των  αντισταθμιστικών καταβολών των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου για το έτος 2016, με μόνον σκοπό την εξόφληση της μισθοδοσίας μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2016, εφόσον προσκομιστεί προς το ΥΠΟΜΕΔΙ,  ισόποση Εγγυητική Επιστολή.

Σημειώνεται, ότι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει εξοφλήσει εμπροθέσμως και μέχρι το τελευταίο ευρώ όλες τις δόσεις από τις αντισταθμιστικές καταβολές (επιχορηγήσεις) προς τον ΟΑΣΘ και δεν υφίσταται καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή.

Οσον αφορά τις αιτιάσεις του προέδρου των εργαζομένων του ΟΑΣΘ, περί εμπαιγμού από το ΥΠΟΜΕΔΙ, υπογραμμίζεται, ότι ο κ. Σπίρτζης ήταν σαφής και ξεκάθαρος, απέναντι σ΄ αυτά που δεσμεύτηκε κατά την προχθεσινή συνάντηση, Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016, που είχε με τους εκπροσώπους του Συνδικάτου των εργαζομένων.