Με επτά βέλη στη φαρέτρα του, με συγκεκριμένα μάλιστα, στοιχεία, προσέρχεται στη συζήτηση για τη διαφθορά, ο πρωθυπουργός. Στοιχεία που προέρχονται από την επεξεργασία της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων.

Τα επτά αυτά βέλη, σύμφωνα με πληροφορίες του newpost.gr. είναι:

1.      Λίστα Λαγκάρντ.

Η εντατικοποίηση του ελέγχου της λίστας Λαγκάρντ αποτελεί βασικό στόχο της Κυβέρνησης στη μάχη κατά της διαφθοράς. Ενδεικτικά είναι τα συγκεντρωτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το 2015 βεβαιώθηκαν 179 εκ ευρώ από ελεγχόμενους της λίστας, ενώ το 2014 μόλις 26 εκ ευρώ. Αύξηση 573,21%. Ο μέσος όρος βεβαίωσης ανά υπόθεση κυμάνθηκε το 2015 σε 1.774.405 ευρώ σε αντίθεση με το 2014 που άγγιξε μόλις τα 665.523. Αύξηση 166%. 

2.      Λίστα Μπόργιανς

Η λίστα εστάλη μέσω της νόμιμης οδού από τις Γερμανικές Αρχές στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών και από εκεί πάραυτα στους Οικονομικούς Εισαγγελείς. Οι έλεγχοι από τη Φορολογική Διοίκηση ξεκίνησαν από τον Απρίλιο 2016, σε συνέχεια παραγγελιών των Οικονομικών Εισαγγελέων, και διενεργούνται από το ΚΕΦΟΜΕΠ (Κέντρο Ελέγχου Φορολόγησης Μεγάλου Πλούτου). Ήδη έχει ανατεθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος 84 υποθέσεων (60 με εισαγγελική παραγγελία και 24 σχετιζόμενες). Εδώ, ο Αλ. Τσίπρας αναμένεται να σχολιάσει πως η Λίστα δεν πέρασε, ούτε κόλλησε σε κανένα συρτάρι πολιτικού γραφείου.

3. Έλεγχοι Εφοριών

Κατά τη χρήση 2015, από τους διενεργηθέντες ελέγχους, βεβαιώθηκαν συνολικά 2.622.022.394 ευρώ, ενώ κατά τη χρήση 2014 βεβαιώθηκαν 1.205.075.272 ευρώ. Αύξηση 117,58 %. Αντίστοιχα, κατά τη χρήση 2015 ο μέσος όρος βεβαίωσης ανά υπόθεση είναι 98.542 ευρώ ενώ κατά τη χρήση 2014 μόλις 41.952 ευρώ. Αύξηση 134,89 %. 

4.       Έλεγχοι Κ.E.ΦΟ.ΜΕ.Π. (Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου)

Κατά τη χρήση 2015 από τους διενεργηθέντες ελέγχους βεβαιώθηκαν συνολικά 417.173.304 ευρώ, ενώ κατά τη χρήση 2014 βεβαιώθηκαν 249.700.000 ευρώ. Αύξηση 67,07%. Αντίστοιχα, τη χρήση 2015 ο μέσος όρος βεβαίωσης ανά υπόθεση είναι 854.863 ευρώ ενώ τη χρήση 2014 μόλις 360.317 ευρώ. Αύξηση 137,25%. Από 1/1 έως 31/8/2016 από τους διενεργηθέντες ελέγχους βεβαιώθηκαν ήδη 393.955.608 ευρώ με  μέσο όρο ανά υπόθεση 2.277.200 ευρώ. 

5. Έλεγχοι ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ. (Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων)
Ο Μέσος όρος βεβαίωσης ανά διενεργηθέντα έλεγχο στη χρήση 2015 είναι 3.912.410 ευρώ ενώ το 2014 2.632.039 ευρώ. Αύξηση 48,64%. Από 1/1 έως 31/8/2016 από τους διενεργηθέντες ελέγχους βεβαιώθηκαν συνολικά 474.477.689 ευρώ με  μέσο όρο ανά υπόθεση 1.993.603 ευρώ. 

6. Έλεγχοι Τελωνείων
Κατά τη χρήση 2015 από τους διενεργηθέντες ελέγχους βεβαιώθηκαν συνολικά 161.447.358 ευρώ, ενώ το 2014 βεβαιώθηκαν 77.948.701 ευρώ. Αύξηση 107,12%. 

7. Έλεγχοι Σ.Δ.Ο.Ε.
Κατά τη χρήση 2015 το Σ.Δ.Ο.Ε., διενήργησε συνολικά 24.273 ελέγχους. Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν συνολικά 10.496 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 421.029 παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 43,24 %. Συμπέρασμα; Αύξηση της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού μέσω της αρτιότερης στόχευσης των ελέγχων, η οποία επιτυγχάνει υψηλότερο ποσοστό παραβάσεων σε λιγότερους ελέγχους, επισημαίνουν οι συντάκτες του σχετικού φακέλου.

Αντίστοιχες διαπιστώσεις θα γίνουν και όσον αφορά τον πόλεμο κατά του λαθρεμπορίου στα καπνικά είδη και τα πετρελαιοειδή.