Έξι τροπολογίες που υπερψηφίστηκαν στο σύνολό τους, κατέθεσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη με στόχο να γίνουν τα απαραίτητα βήματα ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα που υπάρχει στις χώρες του Νότου όσον αφορά τη μόχλευση των κεφαλαίων του σχεδίου Γιούνκερ.

Όπως είναι εμφανές στον τελευταίο απολογισμό, από τα 22,3 δισ. ευρώ που εγκρίθηκαν συνολικά στην Ε.Ε. και αναμένεται να κινητοποιήσουν 127,2 δισ ως τον Σεπτέμβριο, η Ελλάδα είχε εξασφαλίσει μέχρι τον Ιούλιο 595 εκατ. ευρώ που αναμένεται να μοχλεύσουν 1,38 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί άξονες που ανέδειξε με τις τροπολογίες της η κα Σπυράκη στη γνωμοδότηση για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου Γιούνκερ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων) που ψηφίστηκε σήμερα από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι οι εξής:

·Προτροπή στις τοπικές αρχές να παρουσιάζουν υποψήφια έργα στην πλατφόρμα δημοσίευσης υποψηφίων έργων του σχεδίου Γιούνκερ,

·Έμφαση στα έργα των τοπικών και περιφερειακών αρχών που προωθούν την κυκλική οικονομία,

·Αναγκαιότητα ορισμού Επενδυτικών Τραπεζών ώστε να υποστηριχθούν οι επενδυτικές πλατφόρμες - κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει κάνει η Ελλάδα

·Ενθάρρυνση της συμπληρωματικότητας των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (Σχέδιο Γιούνκερ) με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΣΠΑ)

·Ευνοϊκό πλαίσιο χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς δεν φαίνονται να αξιοποιούνται χρήματα που έχουν εγκριθεί από το σχέδιο Γιούνκερ για αυτού του είδους τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για την μέχρι τώρα υλοποίηση του σχεδίου Γιούνκερ θα τεθεί πλέον σε ψήφιση και από την Επιτροπή Οικονομικών, ώστε να ενσωματωθεί στην Έκθεση που θα τεθεί προς έγκριση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.