Την πρώτη έκθεση προόδου,προς μια αποτελεσματική και βιώσιμη «Ένωση Ασφάλειας», παρουσίασε ο Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Δημήτρης Αβραμόπουλους. «Το περιβάλλον ασφάλειας αλλάζει ραγδαία, και για τον λόγο αυτό πρέπει να παρακολουθούμε στενά και να είμαστε αποτελεσματικοί σε όλους τους σχετικούς τομείς, ώστε να δημιουργήσουμε μια πραγματική και αποτελεσματική Ένωση Ασφάλειας», σημείωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και τόνισε:  

«Η υπόθεση της σύλληψης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το πρωί στη Γερμανία, εμπεριέχει πολλά στοιχεία που έχουν στενή σχέση με αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα:

  • Στη σύλληψη οδήγησε η στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών και της αστυνομίας.
  • Τα συστατικά των εκρηκτικών υλών που βρέθηκαν στην κατοχή του δράστη υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες μας.
  • Ο δράστης βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Σε όλα αυτά, οι ενέργειές μας για την «Ένωση Ασφάλειας» έχουν πραγματικό αντίκτυπο: από την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και την ενίσχυση της Europol και του Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου, ως τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής όλων των κανόνων στον τομέα της ασφάλειας από τα Κράτη Μέλη, την επίτευξη συμφωνιών σε σύντομο χρονικό διάστημα σε μια σειρά από προτάσεις κλειδιά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά και την κατάθεση νέων προτάσεων αργότερα αυτό το φθινόπωρο.
 
Έχουμε μια φιλόδοξη ατζέντα και είμαστε αποφασισμένοι να την εφαρμόσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αλληλένδετα. Η «Ένωση Ασφάλειας» είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μας, αλλά κυρίως την εμπιστοσύνη μεταξύ των Κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών».