Με υπουργική απόφαση θα οριστεί ο τρόπος συμμετοχής του Δημοσίου στην εκκαθάριση της Ολυμπιακής, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Ειδικότερα, η τροπολογία αφορά την εξουσιοδότηση των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, «να καθορίσουν τη διαδικασία συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στην ικανοποίηση των πιστωτών, σύμφωνα με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 3717/2008, ώστε να εξυπηρετηθεί με το βέλτιστο τρόπο ο σκοπός της διάταξης που είναι η δίκαιη αποκατάσταση των οφειλών των "σημερινών εργοδοτών" προς τους πιστωτές και παράλληλα να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον».

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος του 2008 αναφέρει πως αν το προϊόν της εκκαθάρισης των Ολυμπιακών Αερογραμμές, Ολυμπιακής Αεροπορία – Υπηρεσίες, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των πιστωτών το Δημόσιο δύναται να συμμετέχει στην ικανοποίησή τους.

Δείτε την τροπολογία