Την παρέμβαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκάλεσε η πρόσφατη δημοσιοποίηση προσωπικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ανώτατου δικαστή που συμμετείχε στην Ολομέλεια του ΣτΕ για τις τηλεοπτικές άδειες. Η αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Αρχής αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα,καθώς Πρόεδρός της είναι ο πρώην Πρόεδρος του ΣτΕ, Κώστας Μενουδάκος.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Με αφορμή την πρόσφατη δημοσιοποίηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανώτατου δικαστικού λειτουργού του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία εξέτασης τυχόν παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων