Απέσυρε την υποψηφιότητα Πολύδωρα, προτείνει για πρόεδρο τον Ροδόλφο Μορώνη, αντιπρόεδρο τον Βασίλη Μουλόπουλο και μέλος τον Νίκο Κιάο.