Δέσμη προτάσεων για την βελτίωση του καθεστώτος δωρεάς ανθρωπίνων  οργάνων και μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα, που είναι αρκετά πίσω σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ, παρουσίασε σήμερα η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων.

Τις προτάσεις παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ, μαζί με τη βουλευτή Επικρατείας Νίκη Κεραμέως και τον υπεύθυνο του Τομέα Υγείας Χρήστο Κέλλα.

 Οι 5 προτάσεις είναι οι εξής:

 Κινητές μονάδες Ε.Ο.Μ. διαπίστωσης εγκεφαλικού θανάτου

 Η αδυναμία - απροθυμία διαπίστωσης του εγκεφαλικού θανάτου όταν υφίσταται καρδιακή λειτουργία, επιλύεται με τη δημιουργία κινητών μονάδων διαπίστωσης εγκεφαλικού θανάτου, που θα συνεπικουρούν - αντικαθιστούν τους θεράποντες ιατρούς των ΜΕΘ. Υπό το κύρος, τη γνώση και την αναγνώριση του κρατικού φορέα μεταμοσχεύσεων, οι κινητές μονάδες θα προβαίνουν αμιγώς στη διαπίστωση του εγκεφαλικού θανάτου, σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης.

Ενεργοποίηση εκ νέου και ενίσχυση του θεσμού των Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων

 Ο θεσμός των Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων πρέπει να ενεργοποιηθεί εκ νέου και να λειτουργήσει άμεσα και αποτελεσματικά. Οι Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων πρέπει να αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα αξιολογείται. Προτείνουμε, επομένως, ως προς τους Συντονιστές, το τρίπτυχο: εκπαίδευση, αμοιβή, αξιολόγηση.

Παροχή κινήτρων στις Μ.Ε.Θ. για τον εντοπισμό δοτών

Η παροχή κινήτρων στις Μ.Ε.Θ. που επιτυγχάνουν να συγκεντρώσουν δότες και μοσχεύματα θα μπορούσε να εντείνει τις προσπάθειες του προσωπικού. Προτείνουμε τη στελεχιακή ενδυνάμωση των ομάδων φροντίδας των δοτών, η οποία απαιτεί 24ωρη εγρήγορση και αφοσίωση. Η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, η παροχή ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και τα επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εργαζόμενους της Μ.Ε.Θ., μπορούν να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των Μονάδων.

 Παρακολούθηση και έλεγχος επιδόσεων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

 Ο πολυεπίπεδος, τακτικός έλεγχος από το Υπουργείο Υγείας και τον Ε.Ο.Μ. των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και των επιδόσεών τους στη συγκέντρωση οργάνων είναι μία ακόμη πρόταση, που θα μπορούσε να θεραπεύσει δυσλειτουργίες. Η ενδελεχής εποπτεία των Μ.Ε.Θ., αλλά και των Μονάδων Μεταμόσχευσης θα στοχεύει πρωτίστως στον εντοπισμό και την κάλυψη τυχόν ελλείψεων σε υποδομές, εξοπλισμό, προσωπικό, στον έλεγχο της προσήλωσης της κάθε Μονάδας στη διάσωση των μοσχευμάτων, στην αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων πολιτικών.

Επανεκκίνηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

 Παράλληλα τονίστηκε η ανάγκη ανασυγκρότησης του Ε.Ο.Μ. με διττό στόχο:

 Α. Την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, προώθηση της δωρεάς ιστών και οργάνων στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τα λοιπά μέλη του προσωπικού των Μ.Ε.Θ. 
Β. Την εποπτεία των μονάδων μεταμόσχευσης και την ενίσχυση του επιπέδου μεταμοσχεύσεων στη χώρα.

Ουραγός στην ΕΕ η Ελλάδα

Το 2015, στην Ελλάδα οι δότες οργάνων αντιστοιχούσαν σε 2,7 ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Την ίδια ώρα, στην Ευρώπη, ο μέσος όρος ήταν 20 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Ειδικότερα, στην Ισπανία, ο μέσος όρος φτάνει τους 33 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι στην Ισπανία, ένας νεφροπαθής μεταμοσχεύεται μέσα σε έξι μήνες από τη στιγμή που αρχίζει αιμοκάθαρση. Στην Ελλάδα, ο μέσος χρόνος αναμονής είναι 7 με 8 χρόνια.

Όπως επισημάνθηκε οι βασικές αιτίες του προβλήματος είναι η έλλειψη υποδομών, προσωπικού, και Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων, η αδυναμία - απροθυμία του θεράποντος γιατρού να διαπιστώσει τον εγκεφαλικό θάνατο ασθενούς αλλά και η χαμηλή χρηματοδότηση και υποστελέχωση του Ε.Ο.Μ.

Αυτό, υπογραμμίστηκε ότι, έχει ως συνέπειες την επιβάρυνση της υγείας των ασθενών, οι οποίοι συχνά υφίστανται κοινωνικό και επαγγελματικό αποκλεισμό εξ αιτίας της ανάγκης για νοσηλεία, ιατρική παρακολούθηση κ.ά. Επίσης διασκορπίζονται οικογένειες, με σκοπό την παραμονή του ασθενούς σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπου μπορούν να του παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες υγείας

Μια άλλη συνέπεια είναι ότι το 70% των πόρων για την Υγεία κατευθύνεται για την αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων  ενώ η  διαρροή ασθενών στο εξωτερικό, που κοστίζει περί τα 10.000.000 ευρώ ετησίως.