Την πρώτη του απόφαση ως υπουργός Δικαιοσύνης υπέγραψε ο Σταύρος Κοντονής. Αυτή αφορά στον διορισμό 35 δικαστικών υπαλλήλων.

Οι διορισμοί αφορούν τον κλάδο Γραμματέων στον τομέα των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας και τον τομέα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.