Τροπολογία βάσει της οποίας παρέχεται ως και τις 28 Φεβρουαρίου του 2017, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στο Μέγαρο Μουσικής κατέθεσε η κυβέρνηση.

Όπως εξηγείται στην αιτιολογική έκθεση στόχος της ρύθμισης είναι να διευκολυνθεί η συνέχιση λειτουργίας του Μεγάρου με τη παροχή δυνατότητας είσπραξης της κρατικής επιχορήγησης ώστε να γίνει δυνατή η πληρωμή της μισθοδοσίας των εργαζομένων αλλά και η εξυπηρέτηση των συμβατικών υποχρεώσεών του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στον αντίποδα ωστόσο, από τη ρύθμιση επέρχεται καθυστέρηση στην είσπραξη εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής κυβέρνησης.

Δείτε την τροπολογία