Άτυπο συμβούλιο  με τη συμμετοχή όλων των διευθυντών των υπουργών  θα συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κάθε εβδομάδα προκειμένου να υπάρχει αποδοτικότερος συντονισμός του κυβερνητικού έργου και να επιλύονται ζητήματα της διοίκησης που συνήθως σκαλώνουν στην ελληνική γραφειοκρατία.

Εκτός από το άτυπο συμβούλιο όλων των διευθυντών των γραφείων των υπουργών άπαξ της εβδομάδας σε τακτά χρονικά διαστήματα θα συγκαλείται και ανάλογο άτυπο συμβούλιο με τους αρμόδιους διευθυντές των υπουργών όταν πρόκειται να εξεταστεί ένα ζήτημα η ένα σχέδιο νόμου στο οποίο υπάρχει συναρμοδιότητα.

Στόχος όλων των παραπάνω, που αποφασίστηκαν  μετά από πρόταση του Υπουργού Επικρατείας Χριστόφορου Βερναρδάκη, είναι, εκτός του καλύτερου συντονισμού του κυβερνητικού έργου, η παρακολούθηση ,η στοχοθέτηση, η αξιολόγηση και η επίλυση  κενών και ελλείψεων που τυχόν θα ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής δραστηριότητας.