Παραμένει το αδιέξοδο στα εργασιακά, με το ΔΝΤ να είναι αμετακίνητο στις ακραίες θέσεις του και τους Ευρωπαίους να εμφανίζονται πιο διαλλακτικοί, αλλά σε δευτερεύοντα θέματα. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν αύριο σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν υπάρξει ορισμένες μετακινήσεις από τις αρχικές θέσεις όπως π.χ σ στο θέμα των ομαδικών απολύσεων όπου αντικαθίσταται η απαίτηση για εγκαθίδρυση ενός συστήματος μεταγενέστερης έγκρισης των ομαδικών απολύσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) με την υποχρέωση κοινοποίησης των προσπαθειών διαβούλευσης και ενημέρωσης των εργαζομένων.  

Επίσης οι θεσμοί θεωρούν ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικό το «κοινωνικό πλάνο» για όσους χάνουν την εργασία τους όπως επιμένει από την αρχή των διαπραγματεύσεων η ελληνική πλευρά.

Όσον αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, αρνούνται την επεκτασιμότητα των συμβάσεων και ζητούν νομοθετική κατοχύρωσή τους μέχρι το 2019, αλλά και να διατηρηθεί η μετενέργεια για 6 και όχι 3 μήνες.

Τέλος όσον αφορά στη σύσταση εργατικού σωματείου δέχονται στις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20 ανθρώπους με 15 υπογραφές και σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 20 με 12 υπογραφές. Αλλά και να επαναδιατυπωθεί ο κατάλογος των σπουδαίων λόγων που δεν μπορούν να απολυθούν συνδικαλιστικά στελέχη.