ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτιά στα...τόπια βάζει ο Ρέππας

Δημοσίευση 14 Δεκεμβρίου 2010, 15:45 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Φωτιά στα...τόπια βάζει ο Ρέππας
Facebook Twitter Whatsapp

Τα μέτρα που προτείνει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των φορέων αστικών συγκοινωνιών της Αττικής, παρουσίασε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Δημήτρης Ρέππας, στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Τα μέτρα που προτείνει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των φορέων αστικών συγκοινωνιών της Αττικής, παρουσίασε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Δημήτρης Ρέππας, στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον κ. Ρέππα, οι βασικότερες παρεμβάσεις που προτείνονται σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των φορέων αστικών συγκοινωνιών της Αττικής, είναι οι εξής:

- Ο ΟΑΣΑ θα μετεξελιχτεί σε Μητροπολιτικό Φορέα και η περιοχή αρμοδιότητάς του γίνεται πλέον η Περιφέρεια Αττικής (όπως αυτή ορίζεται από το νόμο "Καλλικράτη"), πλην νήσων. Στις βασικές αρμοδιότητές του συγκαταλέγονται ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο προγραμματισμός και ο συντονισμός παροχής του συγκοινωνιακού έργου από όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

- Οι πέντε εταιρείες που απαρτίζουν σήμερα το πλέγμα των αστικών συγκοινωνιών, θα γίνουν δύο, μία για τα μέσα σταθερής τροχιάς, Μετρό, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο και τραμ και μία για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Μοναδικός μέτοχος των δύο νέων φορέων θα είναι ο ΟΑΣΑ, ο οποίος ως αμιγώς κρατική επιχείρηση εγγυάται το δημόσιο χαρακτήρα των αστικών συγκοινωνιών.

- Ο ΟΑΣΑ θα έχει τη συνολική εποπτεία του συγκοινωνιακού έργου που θα αναλαμβάνεται από τους δύο νέους φορείς στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά και από τους φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο, καθώς επίσης και από κάθε εταιρεία που θα ιδρυθεί από τον ΟΑΣΑ ή οποιονδήποτε άλλο φορέα που θα παρέχει στο μέλλον έργο δημόσιων συγκοινωνιών.

Σε ό,τι αφορά το εργασιακό, στο νομοσχέδιο που θα έλθει σύντομα στη βουλή, προβλέπονται μετατάξεις του πλεονάζοντος προσωπικού, περίπου 1.500 τον αριθμό, σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί άμεσα, θα αφορά προσωπικό που απασχολείται ως βοηθητικό, ενώ χαρακτηρίζεται και αμείβεται ως παραγωγικό από τους φορείς, καθώς και του πλεονάζοντος διοικητικού προσωπικού. Το δεύτερο στάδιο των μετατάξεων θα προκύψει μετά τη συγχώνευση των εταιρειών και την εκπόνηση των νέων οργανογραμμάτων τους ως αποτέλεσμα των οικονομιών κλίμακας που θα προκύψουν.

Τα σωρευμένα χρέη των φορέων προβλέπεται να αναληφθούν από το Δημόσιο με τη μεταφορά στον κρατικό προϋπολογισμό του υφιστάμενου δανεισμού των εταιρειών και το συμψηφισμό του με τις υπάρχουσες απαιτήσεις των εταιρειών από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς. Ταυτόχρονα το Δημόσιο θα αναλάβει και το μελλοντικό επενδυτικό πρόγραμμα των φορέων.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου και των Φορέων προβλέπει αύξηση των εσόδων, κατά τουλάχιστον 80 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2011, από το μεταφορικό έργο, κάτι που "μεταφράζεται" σε αύξηση της τιμής των εισιτηρίων. Συγκεκριμένα θα επανεξεταστεί η ισχύς του ενιαίου εισιτηρίου για όλες τις διαδρομές, καθώς και της διάρκειας ισχύος του (η οποία σήμερα είναι 90 λεπτά). Επίσης, το Επιχειρησιακό Σχέδιο προβλέπει καθιέρωση διαφοροποιημένου εισιτηρίου ανάλογα με τις διαδρομές, αλλά και αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των τύπων κομίστρου σε συμφωνία με όσα ορίζονται στο αναθεωρημένο μνημόνιο.

Έμφαση θα δοθεί επίσης στην αντιμετώπιση του φαινομένου της εισιτηριοδιαφυγής με άμεση ενίσχυση των διενεργούμενων ελέγχων ακυρώσεων εισιτηρίων μέσω σύστασης Ενιαίου Σώματος Ελεγκτών Κομίστρων το οποίο οργανικά θα υπάγεται στον ΟΑΣΑ, αλλά θα έχει την αρμοδιότητα διενέργειας ελέγχων σε όλα τα μέσα αστικών μεταφορών στην περιφέρεια Αττικής. Ακόμη, προβλέπεται ενίσχυση των λοιπών εσόδων των φορέων με δράσεις αξιοποίησης ή εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και ενίσχυση των διαφημιστικών εσόδων.

Παράλληλα, δημιουργείται μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης των επιχειρησιακών στόχων και του προϋπολογισμού των φορέων και του νέου ομίλου ΟΑΣΑ. Ειδικότερα, οι επιμέρους φορείς θα παρακολουθούν σε μηνιαία βάση την εξέλιξη του ετήσιου προϋπολογισμού τους, ενώ θα καταρτίζουν απολογισμό τριμήνου. Σε περίπτωση που οι δείκτες απόδοσης εμφανίζουν απόκλιση άνω του 10% από τον αρχικό προϋπολογισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο, θα επιβάλλεται η ανάληψη άμεσων πρόσθετων δράσεων αναπροσαρμογής, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι.

Σύμφωνα με τον κ. Ρέππα, στόχος των διαρθρωτικών μέτρων είναι η επίτευξη του καλύτερου λειτουργικού, οικονομικού αλλά και κοινωνικού αποτελέσματος για τις αστικές συγκοινωνίες της περιφέρειας Αττικής από τη χρήση 2011 και εξής, με την υλοποίηση διαδοχικών κυμάτων μεταρρυθμίσεων τόσο για την ενίσχυση των εσόδων όσο και για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, το 2011 το συνολικό έλλειμμα των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής θα μειωθεί από τα 389 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2010, στα 155 εκατομμύρια ευρώ.