ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόσο θα κοστίζουν οι Καλλικράτειοι δήμοι;

Δημοσίευση 27 Δεκεμβρίου 2010, 08:20 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Πόσο θα κοστίζουν οι Καλλικράτειοι δήμοι;
Facebook Twitter Whatsapp

Μελέτη που θα καταγράφει αναλυτικά το λειτουργικό κόστος των νέων «Καλλικρατικών» Δήμων καταρτίζει η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ).

Μελέτη που θα καταγράφει αναλυτικά το λειτουργικό κόστος των νέων «Καλλικρατικών» Δήμων καταρτίζει η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ).

Οι ΟΤΑ θεωρούν πως ο νέος Προϋπολογισμός υποχρηματοδοτεί τον «Καλλικράτη» και ουσιαστικά θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της διοικητικής μεταρρύθμισης.

Όπως τονίζουν, ο Προϋπολογισμός του 2011 για την Αυτοδιοίκηση είναι μικρότερος του Προϋπολογισμού του 2009, ο οποίος εκπληρώθηκε, χωρίς να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση τις νέες αρμοδιότητες που φέρνει ο «Καλλικράτης» στους Δήμους.

Σημειώνεται πως οι προϋπολογιζόμενοι πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2011 ανέρχονται στα 4,51 δισ. ευρώ. Αυτοί προέρχονται από μέρος του φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, από τους Κοινούς Αυτοτελής Πόρους, από μέρος των εισπράξεων από το ΦΠΑ, από παρακρατηθέντα υπέρ ΟΤΑ έσοδα προηγούμενων ετών, αλλά και από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ).

Ωστόσο, η ΚΕΔΚΕ υπολογίζει πως τελικά το 2011 οι ΟΤΑ θα εισπράξουν λιγότερα από 3 δισ. ευρώ, αφενός λόγω της αδυναμίας της Κεντρικής Κυβέρνησης να εισπράξει τους προϋπολογιζόμενους άμεσους και έμμεσους φόρους και αφετέρου λόγο της προσπάθειας δημοσιονομικής εξοικονόμησης που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη περικοπή των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων καταρτίζει μελέτη που καταγράφει αναλυτικά το πραγματικό – και όχι το κατά προσέγγιση - κόστος των ανελαστικών και λειτουργικών δαπανών των νέων Δήμων με βάση τις νέες αρμοδιότητες τις οποίες κοστολογεί επακριβώς.

Σύμφωνα με Δημάρχους τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης θα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για την «ένδεια χρηματοδότησης» της διοικητικής μεταρρύθμισης.