ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α» - Το σχέδιο των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ!

Δημοσίευση 16 Φεβρουαρίου 2011, 08:02 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
«Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α» -  Το σχέδιο των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ!
Facebook Twitter Whatsapp

Λίγο πριν την υπογραφή του βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το Προεδρικό Διάταγμα για το «Πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α», το τελικό κείμενο του οποίου έχει σταλεί προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Λίγο πριν την υπογραφή του βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το Προεδρικό Διάταγμα για το «Πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α», το τελικό κείμενο του οποίου έχει σταλεί προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σύμφωνα με το τελικό κείμενο μετά τις παρατηρήσεις ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ, με το διάρκειας 4 (+2 μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου) και ύψους 4 δις ευρώ «Πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α» (το ΥΠ.ΕΣ., σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστηρίζει ότι η κατανομή των πόρων που θα καθορισθεί με υπουργική απόφαση θα είναι ανάλογη με αυτή του ΘΗΣΕΑ, δηλαδή 74% από τους ΚΑΠ και 26% από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, ωστόσο η ΚΕΔΚΕ ζητά σχεδόν αντίστροφη ποσόστωση) η κυβέρνηση στοχεύει στη «δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που:
α) ολοκληρώνει τις βασικές υποδομές,
β) προστατεύει το περιβάλλον,
γ) διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη με αναδιάρθρωση και ολοκλήρωση των κοινωνικών υποδομών,
δ) στηρίζει υψηλού επιπέδου εικαστικές παρεμβάσεις στο χώρο,
ε) υποστηρίζει τους ορεινούς, δυσπρόσιτους και νησιωτικούς Δήμους,
στ) επιβραβεύει την καινοτομία και τις νέες ιδέες,
ζ) προωθεί τον θεσμό των συνεργασιών της αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα και ενισχύσει την επιχειρηματικότητα,
η) ενθαρρύνει τις συνέργειες με άλλα Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν αντίστοιχους σκοπούς,
μέσα από μικρά και μεσαία έργα που είναι αναγκαία για την περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη».
Για το λόγο αυτό το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τέσσερεις άξονες:
α) Τις οριζόντιες Παρεμβάσεις, (το 25% του Προγράμματος) με στόχο την οριστική επίλυση προβλημάτων σε κρίσιμους τομείς που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών που δεν έχουν τύχει συντονισμένης αντιμετώπισης από προηγούμενα προγράμματα.
Στην κατεύθυνση αυτή καταρτίζονται οχτώ οριζόντιες κατηγορίες παρέμβασης (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας, συνεργασία των Δήμων και Περιφερειών με τον Ιδιωτικό Τομέα και ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας, έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δράσεις κατάρτισης - δια βίου μάθησης, ενίσχυση του εθελοντισμού, μείωση της ανεργίας, εικαστικές παρεμβάσεις στο χώρο και υποστήριξη Ορεινών και Νησιωτικών Δήμων) για την αυτοδιοίκηση. Για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές και κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας θα πραγματοποιηθούν μελέτες βάσει των οποίων θα προσδιοριστούν οι αναγκαίες προδιαγραφές για την επιτυχή υλοποίησή τους καθώς και το ποσοστό των πόρων που θα διατεθούν.
β) το Πρόγραμμα των δήμων, (οι προτάσεις καταρτίζονται από τα δημοτικά συμβούλιά τους) με στοχευμένες παρεμβάσεις μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα σε κάθε Δήμο να επιλέξει τα έργα και τις ενέργειες που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές του και τις επιμέρους ανάγκες του. Περιέχει δύο υποπρογράμματα: 1) Βελτίωση Υποδομών - Περιβάλλον, 2) Κοινωνικές Υποδομές.
γ) το Πρόγραμμα των Περιφερειών, (οι προτάσεις καταρτίζονται από τα περιφερειακά συμβούλιά τους) με στοχευμένες παρεμβάσεις μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα σε κάθε Περιφέρεια να επιλέξει τα έργα και τις ενέργειες που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές της και τις επιμέρους ανάγκες της.
δ) την Τεχνική Στήριξη.