ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπουτσής: Ανησυχητική η κρίση στις Βορειοαφρικανικές χώρες

Δημοσίευση 24 Φεβρουαρίου 2011, 15:26 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Παπουτσής: Ανησυχητική η κρίση στις Βορειοαφρικανικές χώρες
Facebook Twitter Whatsapp

 «Η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στην κρίση και να εκπέμπει προς πάσα κατεύθυνση ένα ξεκάθαρο, ισχυρό και κυρίως κοινό μήνυμα ότι θα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και οικονομική ενίσχυση όπου απαιτείται, και θα συνδράμει στην ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, πλην όμως δεν θα ανεχθεί να διέρχονται ανεξέλεγκτα από τα εξωτερικά της σύνορα και να παραμένουν στο έδαφός της παράνομοι μετανάστες».

 «Η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στην κρίση και να εκπέμπει προς πάσα κατεύθυνση ένα ξεκάθαρο, ισχυρό και κυρίως κοινό μήνυμα ότι θα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και οικονομική ενίσχυση όπου απαιτείται, και θα συνδράμει στην ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, πλην όμως δεν θα ανεχθεί να διέρχονται ανεξέλεγκτα από τα εξωτερικά της σύνορα και να παραμένουν στο έδαφός της παράνομοι μετανάστες».

  Αυτό τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής αναφερόμενος στα αποτελέσματα της συνάντησης που είχαν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης έξι μεσογειακών χωρών χθες στη Ρώμη.

Σήμερα οι υπουργοί των έξι χωρών (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, Κύπρος) ζήτησαν τη λήψη εννέα μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

   Ο κ. Παπουτσής δήλωσε ότι «προκαλεί ανησυχίες η συνεχής διεύρυνση και η παράταση της κρίσεως, καθώς οι επιπτώσεις της και η αύξηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών είναι δυνατό να πλήξουν και τουριστικές μας περιοχές, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά την προσπάθειά μας για βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας». 

  Διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα, παρά την οικονομική επιβάρυνση που υφίσταται, βοηθά με κάθε τρόπο τους πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται στις περιοχές κρίσης, όπως στη Λιβύη και αποκάλυψε ότι η Ελλάδα έχει «συγκεκριμένο αίτημα της Κινεζικής κυβερνήσεως και παρέχει διευκολύνσεις στην μεταφορά εξαιρετικά μεγάλου αριθμού Κινέζων υπηκόων».

Οι Υπουργοί των έξι χωρών παρουσίασαν κοινές θέσεις σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. 

 ε κοινό ανακοινωθέν επισημαίνουν οι έξι χώρες ότι αντιμετωπίζουν ήδη δραματικές επιπτώσεις και αυτές προκαλούν σοβαρή ανησυχία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  Τονίζουν ότι ήδη «παρατηρήθηκε ένα κύμα χιλιάδων μεταναστών από την Τυνησία στις ακτές της νοτίου Ιταλίας εντός ολίγων ημερών, γεγονός, που προσετέθη στην ήδη υφιστάμενη αυξημένη μεταναστευτική πίεση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Το ενδεχόμενο άνοιγμα περισσοτέρων οδών εισόδου μεταναστών στη Μεσόγειο μπορεί να προκαλέσει μη ελεγχόμενα κύματα παράνομων μεταναστών και αιτούντων πολιτικό άσυλο στην Ευρώπη με σοβαρές επιπτώσεις και κινδύνους στην εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ».

Οι έξι χώρες κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τα εξής εννέα μέτρα:  

   1. Να θέσει το μεσογειακό ζήτημα στο επίκεντρο της κοινοτικής ατζέντας στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο με την συμμετοχή των ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών, καλωσορίζοντας παράλληλα την απόφαση που ελήφθη από την προεδρία της ΕΕ να συζητηθεί το θέμα αυτό στο προσεχές Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εξεταστεί το θέμα στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.  

    2. Να οικοδομήσει μια νέα σχέση με τις νότιες γειτονικές χώρες, οι οποίες έχουν θέσει σε εφαρμογή πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις με μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη υποστήριξη από την ΕΕ. 

 3. Να λάβει πλήρως υπόψη με πνεύμα αλληλεγγύης τις δυσκολίες εκείνων των κρατών της ΕΕ που υφίστανται δυσανάλογες εισροές μεταναστών.

4. Να αναγνωρίσει την ανάγκη και τον επείγοντα χαρακτήρα των στρατηγικών που μπορούν να αντιμετωπίσουν θέματα όπως εκείνα της ασφάλειας, της μετανάστευσης και του ασύλου μέσω της ενδυνάμωσης των υφισταμένων κοινοτικών εργαλείων και την αποτελεσματική εφαρμογή εκείνων των μέτρων που έχουν προβλεφθεί.  

 5. Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών θεμάτων τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών, επικεντρώνοντας μεταξύ άλλων την προσοχή σε θέματα επανεισδοχής και επιστροφών και στη διάλυση των δικτύων των διακινητών.  

 6. Να ενδυναμώσει τη δυνατότητα της Frontex προκειμένου να το καταστήσει ένα πραγματικά επιχειρησιακό εργαλείο για να βελτιώσει τη συνέργειά του με άλλα όργανα και με την Europol σε συνδυασμό με ενδεχόμενες τρομοκρατικές και εγκληματικές απειλές.

7. Να εγκαθιδρύσει ένα κοινό και βιώσιμο σύστημα ασύλου ΕΕ μέχρι το τέλος του 2012 που θα αντανακλά δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών βάσει της αρχής της αλληλεγγύης.

8. Να προάγει προγράμματα περιφερειακής βοήθειας στη νότια Μεσόγειο σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών.

9. Να συστήσει ένα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο αλληλεγγύης όπου είναι απαραίτητο, για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

 «Η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στην κρίση και να εκπέμπει προς πάσα κατεύθυνση ένα ξεκάθαρο, ισχυρό και κυρίως κοινό μήνυμα ότι θα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και οικονομική ενίσχυση όπου απαιτείται, και θα συνδράμει στην ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, πλην όμως δεν θα ανεχθεί να διέρχονται ανεξέλεγκτα από τα εξωτερικά της σύνορα και να παραμένουν στο έδαφός της παράνομοι μετανάστες».

    Αυτό τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής αναφερόμενος στα αποτελέσματα της συνάντησης που είχαν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης έξι μεσογειακών χωρών χθες στη Ρώμη.

    Σήμερα οι υπουργοί των έξι χωρών (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, Κύπρος) ζήτησαν τη λήψη εννέα μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

    Ο κ. Παπουτσής δήλωσε ότι «προκαλεί ανησυχίες η συνεχής διεύρυνση και η παράταση της κρίσεως, καθώς οι επιπτώσεις της και η αύξηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών είναι δυνατό να πλήξουν και τουριστικές μας περιοχές, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά την προσπάθειά μας για βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας».

    Διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα, παρά την οικονομική επιβάρυνση που υφίσταται, βοηθά με κάθε τρόπο τους πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται στις περιοχές κρίσης, όπως στη Λιβύη και αποκάλυψε ότι η Ελλάδα έχει «συγκεκριμένο αίτημα της Κινεζικής κυβερνήσεως και παρέχει διευκολύνσεις στην μεταφορά εξαιρετικά μεγάλου αριθμού Κινέζων υπηκόων».

    Οι Υπουργοί των έξι χωρών παρουσίασαν κοινές θέσεις σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

    Σε κοινό ανακοινωθέν επισημαίνουν οι έξι χώρες ότι αντιμετωπίζουν ήδη δραματικές επιπτώσεις και αυτές προκαλούν σοβαρή ανησυχία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

    Τονίζουν ότι ήδη «παρατηρήθηκε ένα κύμα χιλιάδων μεταναστών από την Τυνησία στις ακτές της νοτίου Ιταλίας εντός ολίγων ημερών, γεγονός, που προσετέθη στην ήδη υφιστάμενη αυξημένη μεταναστευτική πίεση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Το ενδεχόμενο άνοιγμα περισσοτέρων οδών εισόδου μεταναστών στη Μεσόγειο μπορεί να προκαλέσει μη ελεγχόμενα κύματα παράνομων μεταναστών και αιτούντων πολιτικό άσυλο στην Ευρώπη με σοβαρές επιπτώσεις και κινδύνους στην εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ».

    Οι έξι χώρες κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τα εξής εννέα μέτρα:

    1. Να θέσει το μεσογειακό ζήτημα στο επίκεντρο της κοινοτικής ατζέντας στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο με την συμμετοχή των ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών, καλωσορίζοντας παράλληλα την απόφαση που ελήφθη από την προεδρία της ΕΕ να συζητηθεί το θέμα αυτό στο προσεχές Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εξεταστεί το θέμα στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

    2. Να οικοδομήσει μια νέα σχέση με τις νότιες γειτονικές χώρες, οι οποίες έχουν θέσει σε εφαρμογή πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις με μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη υποστήριξη από την ΕΕ.

    3. Να λάβει πλήρως υπόψη με πνεύμα αλληλεγγύης τις δυσκολίες εκείνων των κρατών της ΕΕ που υφίστανται δυσανάλογες εισροές μεταναστών.

    4. Να αναγνωρίσει την ανάγκη και τον επείγοντα χαρακτήρα των στρατηγικών που μπορούν να αντιμετωπίσουν θέματα όπως εκείνα της ασφάλειας, της μετανάστευσης και του ασύλου μέσω της ενδυνάμωσης των υφισταμένων κοινοτικών εργαλείων και την αποτελεσματική εφαρμογή εκείνων των μέτρων που έχουν προβλεφθεί.

    5. Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών θεμάτων τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών, επικεντρώνοντας μεταξύ άλλων την προσοχή σε θέματα επανεισδοχής και επιστροφών και στη διάλυση των δικτύων των διακινητών.

    6. Να ενδυναμώσει τη δυνατότητα της Frontex προκειμένου να το καταστήσει ένα πραγματικά επιχειρησιακό εργαλείο για να βελτιώσει τη συνέργειά του με άλλα όργανα και με την Europol σε συνδυασμό με ενδεχόμενες τρομοκρατικές και εγκληματικές απειλές.

    7. Να εγκαθιδρύσει ένα κοινό και βιώσιμο σύστημα ασύλου ΕΕ μέχρι το τέλος του 2012 που θα αντανακλά δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών βάσει της αρχής της αλληλεγγύης.

    8. Να προάγει προγράμματα περιφερειακής βοήθειας στη νότια Μεσόγειο σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών.

    9. Να συστήσει ένα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο αλληλεγγύης όπου είναι απαραίτητο, για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.