ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το "τέρας" της γραφειοκρατίας παρουσιάζουν 35 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ .

Δημοσίευση 4 Μαρτίου 2011, 09:03 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Το "τέρας" της γραφειοκρατίας παρουσιάζουν 35 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ .
Facebook Twitter Whatsapp

Για την σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, απαιτούνται περισσότερα από 3.000 ευρώ και πληθώρα εγγράφων και δικαιολογητικών.

Για την σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, απαιτούνται περισσότερα από 3.000 ευρώ και πληθώρα εγγράφων και δικαιολογητικών.

Αναλυτικά για να φτάσει ένας επίδοξος επιχειρηματίας να ολοκληρώσει την διαδικασία που απαιτείται για την σύσταση μιας ΕΠΕ, χρειάζεται να έχει συντάξει σχέδιο καταστατικού σε κάποιο συμβολαιογραφείο, πιστοποιητικό ενεργειακής κατάστασης (όταν ο χώρος που νοικιάζεται είναι πάνω από 50 τμ), να έχει καταβάλει γραμμάτιο προείσπραξης στον δικηγορικό σύλλογο για παράσταση δικηγόρου.

Επίσης απαιτείται ο έλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο, η υποβολή δήλωσης καταβολής Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ) (εντός 15 ημερών από την υπογραφή καταστατικού), η πληρωμή παράβολου δημοσίου και εισφορά υπέρ ΤΑΠΕΤ στην οικεία ΔΟΥ, η θεώρηση του καταστατικού στο Ταμείο Νομικών και Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων, η άδεια σύστασης και έγκριση καταστατικού και εγγραφή σε μητρώο ΕΠΕ στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, τροποποίηση καταστατικού σύμφωνα με υποδείξεις διοικητικής αρχής (εφόσον ζητηθεί), άδεια σύστασης και έγκριση καταστατικού μετά από τροποποιήσεις και εγγραφή σε μητρώο ΕΠΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δημοσίευση ανακοίνωσης σύστασης στο ΦΕΚ ΑΕ/ΕΠΕ στο Εθνικό Τυπογραφείο, λογιστική έναρξη εργασιών και θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, εγγραφή των μελών στον Ο.Α.Ε.Ε. και τέλος εγγραφή της εταιρείας ως μέλος στο οικείο Επιμελητήριο (εντός 2 μηνών από την σύσταση εταιρίας). Μάλιστα εάν η εταιρεία είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος τότε απαιτούνται σχετικές άδειες από την Πολεοδομία, την Πυροσβεστική και το Υγειονομικό.

Δεν πρόκειται για Ρεπορτάζ αλλά για την Ερώτηση που κατέθεσαν οι 35 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με πρωτοβουλία της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας κ. Σοφίας Γιαννακά.

Παράλληλα οι Βουλευτές στο κείμενό τους αναφέρουν ότι ναι μεν έχει σημειωθεί πρόοδος ειδικά τον τελευταίο χρόνο, σχετικά με το μέσο όρο και το κόστος για την έναρξη μιας εταιρείας, αλλά τα δεδομένα παραμένουν αρνητικά. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας ''Doing Business 2010'', στη χώρα μας απαιτούνται 15 ημέρες, στην καλύτερη των περιπτώσεων, και 1.100 ευρώ για την σύσταση μιας μικρής νέας επιχείρησης, ενώ αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούνται 8 ημέρες και συνολικό κόστος 417 ευρώ.

Επιπλέον, οι Βουλευτές τονίζουν ότι η εν λόγω κακή οργάνωση του κρατικού μηχανισμού είναι απόλυτα συνδεδεμένη και με μία άλλη παράμετρο, εκείνη της διαφθοράς. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια, η γραφειοκρατία όχι μόνο καλλιεργεί και συντηρεί την διαφθορά αλλά αποτελεί και το βασικό όπλο των όποιων διεφθαρμένων δημοσίων υπαλλήλων για να διατηρούν τα προνόμιά τους.

Συμπληρώνουν επίσης ότι σύμφωνα με τον ν. 3853/2010, ο οποίος ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούνιο, περί απλοποίησης των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών, μειώνεται πάνω από 70% το κόστος σύστασης των εταιρειών. Επίσης, όλες οι διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων περιορίζονται σε ένα μόνο βήμα, από τα δεκαέξι για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., από τα δεκαπέντε για τις ΕΠΕ και από τα δεκαέξι για τις Α.Ε. Όλα όμως τα παραπάνω, όπως τονίζουν, παραμένουν στα χαρτιά εξαιτίας της μη ενεργοποίησης του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ), το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το προσεχή Μάρτιο. Αν και ο νόμος για το ΓΕΜΗ έχει ψηφιστεί ήδη από το 2005, παρέχοντας «θεωρητικά» τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πρόσβαση στο ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων, ουσιαστικά βρίσκεται ακόμη στα χαρτιά, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες συλλογής των απαραίτητων στοιχείων από τα Επιμελητήρια, τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Πολιτικά Δικαστήρια

Τέλος, αναφέρουν ότι στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε η προσπάθεια για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, απαιτεί πρακτικές παρεμβάσεις, για να αρθούν οι γραφειοκρατικές δυσκολίες οι οποίες εμποδίζουν την σύσταση μιας νέας επιχείρησης.