ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Αναγκαία η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για την επιλογή προϊσταμένων

Δημοσίευση 28 Ιουλίου 2014, 12:31 / Ανανεώθηκε 28 Ιουλίου 2014, 12:31
Μητσοτάκης: Αναγκαία η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για την επιλογή προϊσταμένων
Facebook Twitter Whatsapp

Αναγκαία η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναγκαία και ουσιώδη χαρακτηρίζει τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ιδιωτικό τομέα για την αναβάθμιση των διαδικασιών ανάδειξης των καταλληλότερων προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει πως «μέχρι σήμερα η επιλογή προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση συντελούταν αμιγώς από δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς οι οποίοι χρησιμοποιούσαν εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης που κρίνονται πλέον ως μη επαρκή».

Μάλιστα, όπως σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης τα εργαλεία και οι μέθοδοι επιλογής προϊσταμένων που εισάγει ο νέος νόμος έχουν εφαρμοστεί επί πολλά χρόνια σε διάφορες μορφές τους σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, όχι όμως στο ελληνικό δημόσιο.

Στο έγγραφό του ο υπουργός υπενθυμίζει ότι με τις διατάξεις του νόμου «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 3528/2007)-Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, προβλέπεται η συμμετοχή ενός ιδιώτη εμπειρογνώμονα σε κάθε πενταμελές συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και ενός ιδιώτη εμπειρογνώμονα σε κάθε τριμελές συμβούλιο συνέντευξης, το οποίο θα συγκροτείται από τρία μέλη τουλάχιστον, ειδικότερα όσον αφορά στην επιλογή των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων. Ο κ. Μητσοτάκης διευκρινίζει ότι με τις διατάξεις του νέου νόμου δεν προβλέπεται αποζημίωση των μελών των συλλογικών οργάνων που θα συσταθούν βάσει των διατάξεων αυτών.

Το έγγραφο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 23 Ιουλίου σε απάντηση ερώτησης που είχε καταθέσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος για τον ρόλο που θα έχουν ιδιώτες σύμβουλοι στις αξιολογήσεις ανθρώπινου δυναμικού.