ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τις εκπαιδευτικές άδειες - Συνυπογράφουν Πανούσης, Ραχήλ

Δημοσίευση 9 Δεκεμβρίου 2014, 18:20 / Ανανεώθηκε 9 Δεκεμβρίου 2014, 18:07
Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τις εκπαιδευτικές άδειες - Συνυπογράφουν Πανούσης, Ραχήλ
Facebook Twitter Whatsapp

Να είναι υποχρεωτικές οι εκπαιδευτικές άδειες για όσους κρατούμενους έχουν επιτύχει την εισαγωγή τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Επικράτειας,ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Να είναι υποχρεωτικές οι εκπαιδευτικές άδειες για όσους κρατούμενους έχουν επιτύχει την εισαγωγή τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Επικράτειας, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με τον βουλευτή της ΔΗΜΑΡ, Γιάννη Πανούση και την ανεξάρτητη Ραχήλ Μακρή να συνυπογράφουν.

Σχετική τροπολογία που κατατέθηκε για να εισαχθεί στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών»,συνυπογράφεται και από την ανεξάρτητη βουλευτή Ραχήλ Μακρή.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται πως «οι εκπαιδευτικές άδειες, κατά τις οποίες ο κρατούμενος εξέρχεται από το σωφρονιστικό κατάστημα και εισέρχεται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δηλαδή σε ένα χώρο ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων και ιδεών, συνύπαρξης και κοινωνικοποίησης, αποτελούν ιδιαίτερης αξίας μέτρο ανοικοδόμησης μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και κρατουμένου, που βασίζεται στο αγαθό της παιδείας».

Η προτεινόμενη τροπολογία έχει ως εξής:

Άρθρο

Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του Ν. 2776/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Οι εκπαιδευτικές άδειες χορηγούνται υποχρεωτικά σε κρατουμένους οι οποίοι έχουν επιτύχει την εισαγωγή τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Επικράτειας, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους ως υποδίκων ή καταδικασθέντων και ανεξαρτήτως του αδικήματος για το οποίο είναι υπόδικοι ή έχουν καταδικασθεί. Η άδεια χορηγείται από το Συμβούλιο του άρθρου 70 παρ. 1 του παρόντος και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 55 παρ. 1 περ.3 και 4 του και παρ. 2 και 3 του παρόντος. Μόνον κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η απόρριψη χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, σε περιπτώσεις όπου η απόρριψη αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα, επί τη βάσει πραγματικών περιστατικών που πρέπει να μνημονεύονται στην απορριπτική απόφαση και από τα οποία να προκύπτει με ασφάλεια και πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας θα βλάψει ή θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο υπέρτερο έννομο αγαθό. Τέτοια περιστατικά δεν μπορεί να είναι μόνον το γεγονός της υποδικίας ή της καταδίκης για συγκεκριμένο αδίκημα.

Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος χορήγησης αδείας ο κρατούμενος δικαιούται να υποβάλει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αίτηση θεραπείας, ζητώντας τη χορήγηση της αδείας υπό συγκεκριμένους όρους, εκ των οποίων η δυνατότητα συνοδείας κατά την εκπαιδευτική άδεια από εκπαιδευτικό των φυλακών ή η χρήση συσκευής γεω-εντοπισμού, σε περιπτώσεις όπου το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση της μη παραβίασης των όρων της αδείας. Για τη χρήση συσκευής γεω-εντοπισμού, απαιτείται να γίνει έγγραφη γνωστοποίηση της δυνατότητας αυτής στον κρατούμενο. Για την διαδικασία γνωστοποίησης της δυνατότητας, συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφει ο Διευθυντής του Σωφρονιστικού Καταστήματος και ο κρατούμενος. Για την απόρριψη της σχετικής αίτησης θεραπείας, που υποβάλλεται είτε στο Συμβούλιο Φυλακών είτε στο Δικαστικό Συμβούλιο, απαιτείται ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, με μνεία πραγματικών περιστατικών από τα οποία να προκύπτει ότι κανένας εκ των ανωτέρω όρων δεν αρκεί για να διασφαλισθεί η συμμόρφωση στους λοιπούς όρους της αδείας.

Κατά της αποφάσεως του Δικαστικού Συμβουλίου χωρεί αναίρεση τόσο του κρατουμένου, όσο και του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κατά τις ισχύουσες για την αναίρεση βουλευμάτων διατάξεις.

 

Άρθρο

Μεταβατική διάταξη

Η διάταξη του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται και επί εκκρεμών υποθέσεων. Επί υποθέσεων ήδη απορριφθεισών αδειών, τα αντίστοιχα Συμβούλια του άρθρου 70 Ν. 2776/1999 προβαίνουν αυτεπαγγέλτως σε επανεξέταση των υποθέσεων σύμφωνα με τη διάταξη του προηγούμενου άρθρου εντός προθεσμίας 10 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται νέα κατάθεση αίτησης χωρίς να συντρέχει ο χρονικός περιορισμός του διμήνου.

 

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2014

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Κωνσταντοπούλου Ζωή

Κοντονής Σταύρος

Κουράκης Τάσος

Κατριβάνου Βασιλική

Μπόλαρη Μαρία

Καραγιαννίδης Χρήστος

Πανούσης Γιάννης

Μακρή Ραχήλ