ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Αποσυνδέεται η εκλογή ΠτΔ από τη διάλυση της Βουλής

του Παναγιώτη Τζαννετάτου - Δημοσίευση 14 Μαρτίου 2019, 20:00 / Ανανεώθηκε 14 Μαρτίου 2019, 21:55
Συνταγματική Αναθεώρηση: Αποσυνδέεται η εκλογή ΠτΔ από τη διάλυση της Βουλής
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Facebook Twitter Whatsapp

Προς αναθεώρηση και το άρθρο του Συντάγματος για τις σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χωρίς εκπλήξεις και μάλιστα με αυξημένη πλειοψηφία σε σχέση με την προηγούμενη ψηφοφορία στα βασικά άρθρα,  ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και τυπικά το πρώτο μέρος της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 για το ουδετερόθρησκο έλαβε 156 ψήφους (έναντι 101 κατά και 15 παρών), πέντε ψήφους δηλαδή παραπάνω από την προηγούμενη ψηφοφορία.

Παράλληλα, το άρθρο 32 για την εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας χωρίς τη διάλυση της Βουλής, έλαβε 224 ψήφους υπέρ (έναντι 47 κατά και 1 παρών), τρεις ψήφους παραπάνω σε σχέση με την προηγούμενη ψηφοφορία.

Έτσι τα άρθρα του Συντάγματος που κατά τις διαδοχικές ψηφοφορίες έλαβαν από 180 ψήφους και πάνω, μπορούν να αναθεωρηθούν στην επόμενη αναθεωρητική βουλή με την απλή πλειοψηφία των «151». Πρόκειται για τα άρθρα που αφορούν στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας (32 παρ4,5), τον περιορισμό της βουλευτικής ασυλίας αποκλειστικά στα αδικήματα που σχετίζονται με την βουλευτική ιδιότητα (άρθρο 62), περιορισμό των Ανεξάρτητων Αρχών (άρθρο 101Α), η Ποινική ευθύνη των υπουργών (άρθρο86), όλες οι προτάσεις της ΝΔ (όσες έγιναν αποδεκτές) αλλά και η δημιουργία Δικαστικού Σώματος στις ένοπλες δυνάμεις.

Ακόμα τα υπόλοιπα άρθρα έλαβαν:

 • Άρθρο 13 παρ5 (προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης του πολιτικού όρκου)- 157 ναι, 105 όχι και 14 παρών
 • Άρθρο 21 προσθήκη παραγράφου (προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης του δημόσιου ελέγχου των βασικών κοινωνικών αγαθών, όπως το νερό και η ηλεκτρική ενέργεια, ώστε τα δίκτυα διανομής τους να υπόκεινται σε καθεστώς δημόσιας υπηρεσίας και να τελούν σε δημόσιο έλεγχο και προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης των κοινών αγαθών) - 158 ναι, 112 όχι, 2 παρών
 • Άρθρο 22 παρ1 (προς την κατεύθυνση αναγνώρισης ίσης αμοιβής και ίσης αξίας ανεξάρτητα από την ηλικία)- 173 ναι, 97 κατά, 4 παρών
 • Άρθρο 22 παρ2 (προς την κατεύθυνση συνταγματικής κατοχύρωσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό του ελάχιστου μισθού και του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής των κοινωνικών εταίρων στη διαιτησία) 160 ναι, 108 όχι, 4 παρών
 • Άρθρο 22 παρ4, (προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης ότι η επίταξη υπηρεσιών απαγορεύεται ως μέτρο αντιμετώπισης των συνεπειών απεργίας)- 164 ναι, 103 όχι, 5 παρών
 • Άρθρο 22 παρ5 (προς την κατεύθυνση αναγνώρισης του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση υπό την έννοια ότι το κράτος υποχρεώνεται να εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία έναντι όλων των ασφαλιστικών κινδύνων μέσω ενός ενιαίου συστήματος καθολικής κάλυψης, στο πλαίσιο δημόσιου αναδιανεμητικού συστήματος, που λειτουργεί βάσει των αρχών της αλληλεγγύης και της ανταποδοτικότητας)- 158 ναι, 111 όχι, 3 παρών
 • Άρθρο28 παρ2 (προς την κατεύθυνση της υποχρέωσης κύρωσης με δημοψήφισμα διεθνών συνθηκών που προβλέπουν μεταβίβαση κυριαρχικών αρμοδιοτήτων του κράτους)- 154 ναι, 118 όχι
 • Άρθρο 32παρ4-5 (προς την κατεύθυνση αποσύνδεσης της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής και σε περίπτωση αδυναμίας κοινοβουλευτικής εκλογής άμεση εκλογή, εφόσον έχουν προηγηθεί διαδοχικές ψηφοφορίες εντός εξαμήνου από την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας - προς την κατεύθυνση αποσύνδεσης της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής και σε περίπτωση αδυναμίας κοινοβουλευτικής εκλογής άμεση εκλογή, εφόσον έχουν προηγηθεί διαδοχικές ψηφοφορίες εντός εξαμήνου από την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας)-224 ναι, 47 όχι, 1 παρών
 • Άρθρο 33 παρ2 (προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης του πολιτικού όρκου) 169 ναι, 99 όχι, 4 παρών
 • Άρθρο 37 παρ2 (προς την κατεύθυνση καθιέρωσης υποχρεωτικής βουλευτικής ιδιότητας για τον πρωθυπουργό)- 153, 104,15
 • Άρθρο 38 παρ1 (προς την κατεύθυνση καθιέρωσης της εποικοδομητικής ψήφου δυσπιστίας)- 154 ναι, 117 όχι, 1 παρών
 • Άρθρο 44 παρ2 (προς την κατεύθυνση καθιέρωσης δημοψηφισμάτων με λαϊκή πρωτοβουλία)- 153 ναι, 104 όχι, 15 παρών
 • Άρθρο 54 παρ1 (προς την κατεύθυνση καθιέρωσης αναλογικού εκλογικού συστήματος) - 156 ναι, 99 όχι, 16 παρών
 • Άρθρο 54. παρ4 (προς την κατεύθυνση της δυνατότητας ορισμού από ενιαίο ψηφοδέλτιο έως πέντε (5) βουλευτών απόδημου Ελληνισμού)- 160, 97, 15
 • Άρθρο54 (εισαγωγή ερμηνευτικής δήλωσης) (προς την κατεύθυνση διευκρίνισης ότι πάγιο αναλογικό εκλογικό σύστημα είναι αυτό το οποίο η αναλογία εδρών δεν αποκλίνει περισσότερο από 10% από την αναλογία ψήφων)-  155, 111, 2
 • Άρθρο56 (προσθήκη παραγράφου 5) (προς την κατεύθυνση καθιέρωσης προσωρινού κωλύματος εκλογιμότητας μετά από τρεις (3) βουλευτικές περιόδους)- 157, 113
 • Άρθρο59 (προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης του πολιτικού όρκου)- 169,100,3
 • Άρθρο59 παρ2 (προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης του πολιτικού όρκου)- 169, 98, 3
 • Άρθρο62 (προς την κατεύθυνση περιορισμού της βουλευτικής ασυλίας αποκλειστικά στα αδικήματα που σχετίζονται με τη βουλευτική ιδιότητα εντός ή εκτός Βουλής) - 232-34
 • Άρθρο73 (προς την κατεύθυνση καθιέρωσης της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας)- 171, 98,3
 • Άρθρο84 παρ2 (προς την κατεύθυνση καθιέρωσης της εποικοδομητικής ψήφου δυσπιστίας)- 154, 117,1
 • Άρθρο86 παρ3 (προς την κατεύθυνση περιορισμού των προνομιακών ρυθμίσεων περί ποινικής ευθύνης Υπουργών, ιδίως μέσω της κατάργησης της αποσβεστικής προθεσμίας και της κατάργησης της δυνατότητας αναστολής της δίωξης της προδικασίας ή της κύριας διαδικασίας)- 225, 17
 • Άρθρο86 (ερμηνευτική) (προς την κατεύθυνση διευκρίνισης ότι το πεδίο ισχύος του άρθρου αναφέρεται αποκλειστικά στα αδικήματα που τελέστηκαν κατά την άσκηση και όχι επ΄ευκαιρία της άσκησης των υπουργικών καθηκόντων)- 175, 95, 1
 • Άρθρο 101Α (προς την κατεύθυνση περιορισμού της δυνατότητας ίδρυσης ανεξάρτητων αρχών, της διευκόλυνσης του τρόπου επιλογής των μελών τους και της ενίσχυσης του κοινοβουλευτικού ελέγχου τους)- 232, 36, 4
 • Άρθρο 102παρ2 (προς την κατεύθυνση καθιέρωσης αναλογικού εκλογικού συστήματος στις εκλογές για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και θέσπισης τοπικών λαϊκών συνελεύσεων, δημοψηφισμάτων και λαϊκών πρωτοβουλιών και αναγνώρισης δυνατότητας απονομής εκλογικού δικαιώματος σε αλλοδαπούς με μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα)- 160, 101, 2

Οι προτάσεις της ΝΔ

 • Άρθρο 68 παρ2 δικαιώματα κοινοβουλευτικών μειοψηφιών- 247, 20, 5
 • Άρθρο 112 παρ4 (κατάργηση παραγράφου) - κατάργηση μεταβατικής διάταξης- 234,20, 8
 • Άρθρο 113 (κατάργηση)- 233,20,19
 • Άρθρο 114 παρ1 - περί ισχύος άρθρων 30 και 32 του Συντάγματος- 232,21,19
 • Άρθρο 115 παρ1 - παραπομπή εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων ενώπιον του ΕΣ- 232,20,20
 • Άρθρο 115 παρ2 για τη σύνθεση του ΑΕΔ-232,20,20
 • Άρθρο 115 παρ3 ( κατάργηση παραγράφου) - κατάργηση μεταβατικής διάταξης- 232,20,20
 • Άρθρο 115 παρ4 (κατάργηση)-κατάργηση μεταβατικής διάταξης- 232, 20, 20
 • Άρθρο 119 παρ1 (κατάργηση παραγράφου)- κατάργηση μεταβατικής διάταξης- 232,20,20

Συμπληρωματικές προτάσεις

 • Άρθρο 5 παρ2 (Συμπληρωματική πρόταση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης της απόλυτης προστασίας ζωής, τιμής και ελευθερίας χωρίς διάκριση φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού)- 174,98
 • Άρθρο 25 παρ3 (Συμπληρωματική πρόταση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ προς την κατεύθυνση της αρχής της επιείκειας στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και κατάργηση της ισχύουσας διάταξης περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος)- 171,98,3
 • Άρθρο 38 παρ2 (Συμπληρωματική πρόταση του Ε΄Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Δημητρίου Κρεμαστινού, και βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, Ένωσης Κεντρώων, ανεξάρτητων βουλευτών: ορισμός αναπληρωτή πρωθυπουργού σε περίπτωση αδυναμίας επιτέλεσης των πρωθυπουργικών καθηκόντων από τον πρωθυπουργό για λόγους υγείας. Συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση της ΔΗΣΥ)- 159, 97,3
 • Άρθρο 96 παρ5 (Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων)- 237,17,18
 • Άρθρο 101 παρ1 (Συμπληρωματική πρόταση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ προς την κατεύθυνση καθιέρωσης διάταξης ότι νόμος ορίζει το σύστημα περιφερειακής οργάνωσης της κεντρικής διοίκησης)- 153, 97,22
 • Άρθρο 101 παρ4 (Συμπληρωματική πρόταση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς την κατεύθυνση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας της διοίκησης και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιωτικών και ορεινών περιοχών)- 174, 95,3
 • Άρθρο 101 (εισαγωγή ερμηνευτικής) (εισαγωγή ερμηνευτικής παραγράφου) (Συμπληρωματική πρόταση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς την κατεύθυνση προσαρμογής του διοικητικού μοντέλου στο περιβάλλον των νησιωτικών και ορεινών περιοχών με την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και την παροχή κινήτρων στους δημοσίους υπαλλήλους)- 174,96,2