«Τα όσα αναφέρονται για να δικαιολογήσουν την εμπλοκή του ονόματος μου δεν έχουν καμία βάση. Ούτε νομική ούτε ουσιαστική. Συνιστούν καθαρή προσπάθεια πολιτικής σπίλωσης και πολιτικής δίωξης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Αλογοσκούφης, σχετικά με την πρόταση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για διερεύνηση ποινικών ευθυνών του για ελλιπή εποπτεία του ΟΤΕ. Αναλυτικά, ο κ. Αλογοσκούφης αναφέρει:

«Η πρόσφατη απόφαση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τη σύστηαση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερέυνηση δήθεν ποινικών ευθυνών του π΄ρωην Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Αλογοσκούφη για ελλιπή εποπτεία του ΟΤΕ, απαλλάσοντας ταυτόχρονα τους προηγούμενους και επόμενους Υπουργούς Οικονομικών, στηρίζοντας σε έωλες και ασυνάρτητες κατηγορίες.»

Μάλιστα, ο κ. Αλογοσκούφης τονίζει πως οι κατηγορίες δεν έχουν ούτε νομική αλλά ούτε και ουσιαστική βάση.

«Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επικαλούνται διατάξεις οι οποίες δεν έχουν εφαρμογή στον ΟΤΕ, ως εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρίας. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών δεν έχει βάσει του νόμου αρμοδιότητα εποπτείας και ελέγχου των πράξεων της Διοίκησης μίας εισηγμένης Α.Ε όπως ο ΟΤΕ, πέραν αυτών που προβλέπονται για οποιαδήποτε Ανώνυμη Εταιρία στη χώρα», τονίζει ο κ. Αλογοσκούφης.

Ο κ. Αλογοσκούφης επισημαίνει πως «ουδέποτε υπέγραψε, εκτέλεσε και διαχειρίστηκε ή έλαβε γνώση συμβάσεων του ΟΤΕ με τους πομηθευτές του, καθώς δεν είχε καμία σχετική αρμοδιότητα».

Μάλιστα, αναφέρει πως διασφάλισε για το ελληνικό δημόσιο ένα υπερτίμημα που ξεπερνά το 1 δις, 500 εκατομμύρια ευρώ (1504 εκατομμύρια ευρώ) σε σχέση με την αξία της συμμετοχής του δημοσίου στον ΟΤΕ, όταν ανέλαβε υπουργός τον Μάρτιο του 2004».

«Αν δε γίνει σύγκριση με τη σημερινή τιμή της μετοχής του ΟΤΕ, το όφελος είναι περίπου διπλάσιο».

Και σύμφωνα πάντα με τον ίδιο «όχι μόνο δεν προκάλεσε οικονομική ζημιά στο ελληνικό δημόσιο αλλά συνετέλεσε στο να υπάρξει τεράστιο περιουσιακό όφελος 1,5 δις. ευρώ για το ελληνικό δημόσιο».

Στη συνέχεια, ο πρώην υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών αναλύει το νομικό και το ουσιαστικό σκέλος της υπόθεσης για να καταλήξει πως η πρόταση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ συνιστά «καθαρή προσπάθεια πολιτικής σπίλωσης και πολιτικής δίωξης».

Σχετικά με τον νομικό σκέλος, αναφέρεται χαρακτηριστικά:

1. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επικαλούνται άρθρα του νόμου 3429/2005 για τα οποία ο ίδιος ο νόμος προβλέπει( Άρθρο 1 εδάφιο 5) ότι δεν έχουν εφαρμογη στον ΟΤΕ.

2. Στον ΟΤΕ, και σε οποιαδήποτε εισηγμένη στο Χρηματιστήριο ανώνυμη εταιρία στην οποία συμμετέχει το δημόσιο, έχει εφαρμογή το άρθρο 16 του Νόμου 3429/2005. Σε αυτό ρητά προβλέπεται ότι «εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 3016/2002, όπως ισχύουν, και οι λοιπές διατάξεις οι εφαρμοζόμενες σε κάθε εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά ανώνυμη εταιρεία.»

Σχετικά με το ουσιαστικό σκέλος, αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Ως Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Γιώργος Αλογοσκούφης, όπως και οι προκάτοχοι και διάδοχοί του, είχε την ευθύνη της επιμέλειας επί των μετοχών του ΟΤΕ, που ανήκαν στο ελληνικό δημόσιο. Η αρμοδιότητα αυτή, όχι μόνο δεν δικαιολογεί οποιαδήποτε κατηγορία περί απιστίας αλλά το αντίθετο. Θα έπρεπε να προκαλέσει εύφημη μνεία, ακόμη και από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Από τους χειρισμούς της συμμετοχής του στον ΟΤΕ, επί υπουργίας Γιώργου Αλογοσκούφη, το ελληνικό δημόσιο στην περίοδο 2004-2008 οφελήθηκε κατά περισσότερο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ (1 δις, 504 εκατομμύρια).

Το συνολικό όφελος για το ελληνικό δημόσιο από τη διαχείριση της συμμετοχής του στον ΟΤΕ ήταν περισσότερο από 1,5 δις. Από αυτά, όφελος 1 δις, 402 εκατομμυρίων προήλθε από τις αποκρατικοποιήσεις και 102 εκατομμύρια από τη διακράτηση του 20% των μετοχών του ΟΤΕ.»