Στη σπουδαιότητα των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, που αποτελούν καταλύτη για τη δημοσιονομική προσαρμογή, την ανάπτυξη, αλλά και την εξυπηρέτηση του πολίτη, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παντελής Τζωρτζάκης, μιλώντας σήμερα στην ετήσια συνάντηση «Telecom Strategies». Ο κ. Τζωρτζάκης επισήμανε τις προκλήσεις της Ελλάδας για την «Ευρώπη 2020» και το «Ψηφιακό Θεματολόγιο», ενώ στάθηκε στην υστέρηση της χώρας μας στην επίτευξη των σχετικών στόχων και στο επίπεδο ανάπτυξης των 20 βασικών υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τόνισε δε τους κινδύνους που συνεπάγεται η υστέρηση αυτή και ανέπτυξε τους τρόπους με τους οποίους θα αντιστρέψουμε την κατάσταση, λέγοντας ότι «το νέο υπουργείο και ειδικώς ο υφυπουργός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με τη λειτουργία της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καλύπτουν το ευρύ φάσμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μπορούν να δημιουργήσουν το Εθνικό Ψηφιακό Θεματολόγιο».

Ο κ. Τζωρτζάκης αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες του υπουργείου, που αφορούν τρεις βασικούς τομείς. «Ο πρώτος, ιδιαίτερα κρίσιμος κυρίως λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, είναι ο δημοσιονομικός, ο δεύτερος αφορά την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας και ο τρίτος, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών» και πρόσθεσε ότι «για να γίνει αυτό όμως, πρέπει πρώτα να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και αυτό αποτελεί τομή στα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για το δημόσιο τομέα και τον τρόπο λειτουργίας του».