Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων δηλώνει εισόδημα 42.388,20 ευρώ και η σύζυγός του 9.898 ευρώ.

Παράλληλα, η σύζυγος του κ. Λεβέντη εμφανίζεται να έχει συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό ζωής ύψους 2.968 ευρώ και καταθέσεις 9.192,96 ευρώ.

Οι καταθέσεις του κ. Λεβέντη ανέρχονται σε 41.193,39 ευρώ, έχει καλλιέργεια 2,8 στρεμμάτων στα Κύθηρα, ένα οικόπεδο 1,2 στρεμμάτων επίσης στα Κύθηρα, άλλη μία καλλιέργεια 5,6 στρεμμάτων στα Κύθηρα και ένα διαμέρισμα στη Βάρη 667 τ.μ. (κατέχει το 33,8%).

Η σύζυγός του κατέχει καλλιέργειες στα Κύθηρα 2,8 και 11,5 στρεμμάτων.

Επιπλέον, ο Βασίλης Λεβέντης έχει στην κατοχή του δύο Ι.Χ. (1.800 και 1.400 κυβικά) και η σύζυγός του ένα Ι.Χ. 800 κυβικών.
Ακόμη, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων πούλησε το 10/15 μετοχές που διέθετε σε επιχείρηση αξίας 25.000 ευρώ, ενώ έχει δανειακό υπόλοιπο στη Eurobank 157.000 ευρώ.

Το πόθεν έσχες χρήσης 2015 του Β. Λεβέντη