Οι μετοχές αξίας πάνω από 250.000 ευρώ αλλά και το πλήθος των ακινήτων είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία στο Πόθεν Έσχες του Υπουργού Ενέργειας. 

Ο κ. Σταθάκης δηλώνει για το 2015 εισοδήματα σχεδόν 76.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από βουλευτική απόζημίωση και από ενοίκια από ακίνητα.

Την ίδια στιγμή, η σύζυγός του δηλώνει 10.200 ευρώ εισόδημα και ο γιος του 19.800 ευρώ. 

Οι μετοχές που έχει στην κατοχή του υπολογίζονται στα 279. 486 ευρώ, ενώ όσον αφορά τις καταθέσεις σε τράπεζες, έχει 38.000 ευρώ και η σύζυγός του 23.500 ευρώ. 

Ο κ. Σταθάκης αναφέρει, επίσης, στο πόθεν έσχες του πολλά ακίνητα διαφόρων ειδών, 46 συνολικά, τα περισσότερα από τα οποία, ωστόσο, ανήκουν στην σύζυγό του. 

Στην δική του κατοχή υπάρχουν ένα διαμέρισμα στον Πειραιά 104 τμ, δύο άλλα στην Αθήνα (92τμ και 27τμ), τρία καταστήματα στα Χανιά (80,98τμ, 79,59τμ και 74,31 τμ), ένα οικόπεδο στη Νέα Κυδωνία (746,09τμ) κι άλλο ένα στον Πλατανιά Χανίων (992,60τμ), ένα βοσκότοπο 35 στρεμμάτων στα Χανιά και τρεις αποθήκες στην ίδια πόλη.