ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελεύθερη κυκλοφορία στην επικράτεια για τους αιτούντες άσυλο - Στη Βουλή το νομοσχέδιο

του Παναγιώτη Τζαννετάτου - Δημοσίευση 19 Απριλίου 2018, 15:09 / Ανανεώθηκε 20 Απριλίου 2018, 08:57
Ελεύθερη κυκλοφορία στην επικράτεια για τους αιτούντες άσυλο - Στη Βουλή το νομοσχέδιο
Facebook Twitter Whatsapp

Τι περιλαμβάνει

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατατέθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής για τους αιτούντες διεθνούς προστασίας.

Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29.6.2013 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης. Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις», ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, το καθεστώς μετακίνησης εντός της επικράτειας όσων έχουν αιτηθεί άσυλο, τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται για όσους δεν καταφέρουν να το πάρουν, αλλά και τις συνθήκες κράτησής τους με το διαχωρισμό τους από τις υπόλοιπες κατηγορίες κρατουμένων.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει την πρόβλεψη μεταξύ άλλων, του δικαιώματος των αιτούντων διεθνή προστασία να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια, ή στην περιοχή που τους ορίζεται από τον διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.

Παράλληλα, προβλέπεται όταν είναι αναγκαίο η λήψη απόφασης για περιορισμό στην ελευθερία κυκλοφορίας, προκειμένου να επιταχυνθεί η επεξεργασία και η αποτελεσματική παρακολούθηση των αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας.

Σύμφωνα με το ν/σ, θα δίνονται αποζημιώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για ζημιές που υπέστησαν οι περιουσίες τους από πράξεις προσφύγων και μεταναστών στις περιοχές των δήμων Χίου και Λέσβου, όπως έχουν αποτυπωθεί στα σχετικά πρακτικά των οικείων επιτροπών.

Επιπλέον, προβλέπεται η χορήγηση επίσημων εγγράφων στους αιτούντες (δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, ταξιδιωτικό έγγραφο). Επανακαθορίζονται ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες κράτησης των αιτούντων (πχ. χωριστές εγκαταστάσεις από κρατούμενους του κοινού ποινικού δικαίου) και δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο των ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, καθώς και ενήλικων αιτούντων, με την παροχή σχετικών διευκολύνσεων.

Όπως ορίζει το νομοσχέδιο, οι αιτούντες άσυλο θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία (εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου) υπό τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και στην εγγραφή και παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, με τους ίδιους όρους για τους Έλληνες πολίτες.

Αναφορικά με τη στέγαση, ρυθμίζεται η λήψη κατάλληλων μέτρων από την αρμόδια αρχή υποδοχής, κατά την παροχή αυτής, με σκοπό τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας των αιτούντων διεθνούς προστασίας που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.

Επίσης, κατοχυρώνεται η παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής στους αιτούντες, με ειδική μνεία στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς και η ελεύθερη πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας και σε νοσηλευτική κι ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο