Επίθεση εξαπολύει η Δημοκρατική Αριστερά στην κυβέρνηση με αφορμή τα στοιχεία για τη μείωση του ΑΕΠ στο β΄τρίμηνο του έτους.

«Τα δημοσιευμένα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι οι ασκούμενες κυβερνητικές πολιτικές έχουν οδηγήσει την οικονομία στο φαύλο κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας. Απαιτούνται άμεσα μέτρα για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, για την προστασία των αδύναμων στρωμάτων και την τόνωση της αγοράς» τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΔΗΜΑΡ.

«Επιβάλλονται άμεσα μέτρα για την αντιστροφή της ύφεσης, μέσα από την υλοποίηση μιας αναπτυξιακής πορείας, που θα τονώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, θα δημιουργεί απασχόληση, θα αυξάνει τα εισοδήματα, θα διασφαλίζει την αειφορία των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος» καταλήγει η ανακοίνωση.