«Κόμματα και φοιτητικές παρατάξεις δεν μπορεί να έχουν λόγο στα πανεπιστήμια», αναφέρει σε συνέντευξή της στο Βήμα της Κυριακής η υπουργός Παιδείας. 

Η κ. Διαμαντοπούλου έχει αποφασίσει να αποδεχθεί ορισμένες τροποποιήσεις που προτείνουν οι πρυτάνεις και οι πανεπιστημιακοί, όπως είναι η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου και του πανεπιστημιακού συμβουλίου, η ελαστικοποίηση της διάταξης για τις τριετείς σπουδές, η συμμετοχή των φοιτητών στα συμβούλια και η συνεργασία των ΤΕΙ με ερευνητικά κέντρα.

Αντιθέτως, δεν διαπραγματεύεται την καθιέρωση των εξωτερικών μελών στα πανεπιστημιακά συμβούλια, την κατάργηση του ασύλου, το θέμα των προαπαιτούμενων μαθημάτων, τη θεσμοθέτηση του +2 ως ανώτατο χρονικό όριο σπουδών και τη χρηματοδότηση με βάση την αξιολόγηση.

Από τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί, για δύο η κυρία Διαμαντοπούλου δηλώνει κατάπληκτη: για τις αντιδράσεις της ΝΔ για έναν νόμο στον οποίο δηλώνει ότι συμφωνεί και για τις απειλές ορισμένων πρυτανικών αρχών, που δηλώνουν ότι δεν θα εφαρμόσουν τον νόμο ακόμη και εφόσον ψηφιστεί από τη Βουλή. «Θέλω να πιστεύω ότι η ΝΔ δεν θα γίνει όμηρος των παρατάξεων και παλαιοκομματικών δεσμεύσεων. Τα περιθώρια συναίνεσης σε μια ιστορική μεταρρύθμιση υπάρχουν ενώ,αντίθετα,δεν υπάρχουν άλλοθι για να μην κάνει το σωστό» τονίζει η υπουργός.

Σε ό,τι αφορά δε τις προσφυγές που αναμένονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η κυρία Διαμαντοπούλου υπενθυμίζει ότι τα ίδια γίνονται με κάθε σχετικό νόμο μετά το 1982 που ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος-πλαίσιο.

«Ελπίζω και εύχομαι να μην επαναληφθούν οι αντιδράσεις του κατεστημένου όπως τότε το ΄82, με βροχή προσφυγών στο Συμβούλιο Επικρατείας για θέματα αντισυνταγματικότητας.Η Μεταπολίτευση ξεκίνησε από ένα εξεγερμένο Πολυτεχνείο. O νέος ιστορικός πολιτικός κύκλος που έχουμε ανάγκη ως χώραμπορεί να έχει ως αφετηρία την εθνική προσπάθεια για ένα άριστο πανεπιστήμιο» παρατηρεί η υπουργός.

Ο νέος νόμος - πλαίσιο εισάγεται για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής και η ψήφισή του θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη.