Η προβολή στο διαδίκτυο ενός ευρύτατου φάσματος λειτουργιών του δημοσίου χώρου απασχόλησε σημερινή, υπό τον πρωθυπουργό Γιώργο Α. Παπανδρέου, σύσκεψη στη Βουλή, στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών, Σταύρος Λαμπρινίδης, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλος Γερουλάνος και ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παντελής Τζωρτζάκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες στη σύσκεψη συζητήθηκε κατ’ αρχήν ο «ενιαίος χώρος» δραστηριοτήτων που πρέπει να αναδειχθεί στο διαδίκτυο εξειδικευμένων ανά υπουργείο, πχ. Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Ιστορικά Αρχεία, κλπ.

 Επιπλέον συζητήθηκε το μεγάλο πρόγραμμα της ηλεκτρονικής διαδικτύωσης σειράς δημοσίων υπηρεσιών, το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβάλλει αποφασιστικά τόσο στον καλύτερο συντονισμό τους, όσο και στην δραστική μείωση των λειτουργικών τους εξόδων.