Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον τραπεζικό τομέα, τέθηκε επί τάπητος  και πήρε το «πράσινο φως» από το υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε την Τετάρτη, υπό το πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου στη Βουλή.
Η δυνατότητα διαχωρισμού μιας τράπεζας με τη δημιουργία μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος υπό τον έλεγχο του Δημοσίου (κρατικοποίηση), με την ενίσχυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του ΤΕΚΕ, αποτελεί το βασικό σχήμα που εισάγει το νομοσχέδιο "Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις".

Το νομοσχέδιο ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και ιδίως των μικρότερων τραπεζών.

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει την εποπτεία και την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου η Ελλάδα να εναρμονιστεί με ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες άλλων κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, καθώς και με τα πορίσματα της σχετικής διαβούλευσης που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με το υπουργείο, κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία συζήτησης του νομοσχεδίου θα ληφθούν υπόψη τυχόν πρόσθετες παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με το νομοσχέδιο μεταφέρονται, επίσης, στην ελληνική έννομη τάξη τρεις Οδηγίες, που ενισχύουν την διαφάνεια στη χρηματοοικονομική αγορά:

- Η πρώτη Οδηγία αφορά τα "Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος" (π.χ. εκδότες πιστωτικών καρτών)

- Η δεύτερη Οδηγία αφορά τη δυνατότητα συνεργασίας των εποπτικών αρχών της χώρας υποδοχής και της χώρας της έδρας ενός πιστωτικού ιδρύματος, υποκαταστήματα του οποίου λειτουργούν σε άλλη χώρα και αναπτύσσουν εκεί σημαντικό μέρος της συνολικής δραστηριότητας της τράπεζας

    - Η τρίτη Οδηγία αφορά το σύστημα πληρωμών και τα συστήματα διακανονισμών αξιόγραφων και παροχής διασυνοριακών χρηματοοικονομικών ασφαλειών.

Χωριστό κεφάλαιο το νομοσχεδίου αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση της νομοθεσίας περί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ώστε αυτό να λειτουργεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο, μέσα από τη συγκρότηση θεματικών ενοτήτων που θα επιτρέπουν τον εξειδικευμένο και καλύτερο χειρισμό των υποθέσεων του Δημοσίου.

Με το νομοσχέδιο κυρώνεται, τέλος, το νέο θεσμικό πλαίσιο του EFSF, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της ευρωζώνης της 21ης Ιουλίου 2011. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ο νέος ρόλος του EFSF συνιστά τη βασική απάντηση της ευρωζώνης στις πιέσεις που ασκούν οι αγορές και η όσο γίνεται ταχύτερη ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτού έχει κρίσιμη σημασία και για την εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος, αλλά και γενικότερα για την ικανότητα της ευρωζώνης να διαχειρίζεται κρίσεις, όπως αυτή που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται σε μια νέα οξεία φάση.