ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς αποφάσεις για το μεταναστευτικό ολοκληρώθηκε η Σύνοδος της ΕΕ

Δημοσίευση 18 Οκτωβρίου 2018, 17:54 / Ανανεώθηκε 18 Οκτωβρίου 2018, 17:52
Χωρίς αποφάσεις για το μεταναστευτικό ολοκληρώθηκε η Σύνοδος της ΕΕ
Photo: ΑΠΕ/ΕΡΑ
Facebook Twitter Whatsapp

Γενικόλογες επισημάνεις για τις συμφωνίες επανεισδοχής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες για άλλη μια φορά κατέληξαν σε γενικόλογα συμπεράσματα για το μεταναστευτικό ζήτημα, καλώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ να εξετάσουν, «ως θέμα προτεραιότητας», τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την οδηγία για τις επιστροφές μεταναστών, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου και την Ευρωπαϊκή Συνοριακή και Ακτοφυλακή.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι, «ενώ ο αριθμός των παράνομων διελεύσεων στα σύνορα της ΕΕ μειώθηκε κατά 95% από τον Οκτώβριο του 2015, κάποιες εσωτερικές και πρόσφατα εξωτερικές ροές χρήζουν προσοχής».

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημασία της περαιτέρω πρόληψης της παράνομης μετανάστευσης και της ενίσχυσης της συνεργασίας με χώρες καταγωγής και διέλευσης, ιδίως στη Βόρεια Αφρική, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εταιρικής σχέσης.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι πρέπει να ενισχυθεί η καταπολέμηση των δικτύων λαθρεμπορίου ανθρώπων. Αυτό θα επιτευχθεί με την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, με τη σύσταση μιας κοινής ομάδας δράσης στο ευρωπαϊκό κέντρο λαθρεμπορίου μεταναστών της Europol και με την καλύτερη παρακολούθηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών των δικτύων λαθρεμπόρων. Το Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Επιτροπής, καλείται να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο μέτρων για το σκοπό αυτό έως τον Δεκέμβριο.

Τέλος, οι «28» τονίζουν ότι πρέπει «να γίνουν περισσότερα για να διευκολυνθούν οι αποτελεσματικές επιστροφές» και ότι «οι υφιστάμενες συμφωνίες επανεισδοχής πρέπει να εφαρμοστούν καλύτερα, χωρίς διακρίσεις σε όλα τα κράτη μέλη».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθάρρυνε την Αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ να συνεχίσει το έργο της, με στόχο την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου το συντομότερο δυνατό.

Το κείμενο συμπερασμάτων

Την ανάγκη συμφωνιών με χώρες της Βόρειας Αφρικής για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, αλλά και την ανάγκη καλύτερης εφαρμογής των υφιστάμενων συμφωνιών επανεισδοχής προσφύγων, και ειδικά της συμφωνίας ΕΕ- Τουρκίας, επισημαίνει το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου στις Βρυξέλλες.

Ακόμα, το κείμενο συμπερασμάτων αναφέρεται στην ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών κυβερνοάμυνας, μετά την πρόσφατη ηλεκτρονική εισβολή Ρώσων πρακτόρων στα γραφεία του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών όπλων, καθώς και στη λήψη μέτρων κατά των εκστρατειών fake news και παραπληροφόρησης στη διενέργεια εκλογών.

Για το θέμα της μετανάστευσης, το κείμενο αναφέρει πως «θα πρέπει να γίνουν περισσότερα ώστε να διευκολύνονται οι πραγματικές επιστροφές. Θα πρέπει να εφαρμοστούν καλύτερα υφιστάμενες συμφωνίες επανεισδοχής, κατά τρόπο που να μη συνεπάγεται διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, και να συναφθούν νέες συμφωνίες και διακανονισμοί, και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί η αναγκαία μόχλευση με αξιοποίηση όλων των συναφών πολιτικών, μέσων και εργαλείων της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη, το εμπόριο και οι θεωρήσεις.

»Απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας».

Ακόμα, «ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετάσουν, κατά προτεραιότητα, τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την οδηγία για την επιστροφή, τον Οργανισμό για το Άσυλο και την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, εξασφαλίζοντας μέγιστη αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων και αναπτύσσοντας κοινά πρότυπα επιτήρησης εξωτερικών συνόρων, με τον δέοντα σεβασμό της ευθύνης των κρατών μελών».

«Ο αριθμός των διαπιστωμένων παράνομων διελεύσεων των συνόρων προς την ΕΕ έχει

μειωθεί κατά 95% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2015, οπότε άγγιξαν το ανώτατο επίπεδό

τους, ορισμένες πρόσφατες εσωτερικές και εξωτερικές ροές απαιτούν διαρκή προσοχή».

Όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια, το κείμενο επισημαίνει πως «η ΕΕ θα ενισχύσει περαιτέρω την αποτρεπτικότητα και την ανθεκτικότητά της απέναντι σε υβριδικές απειλές, απειλές στον κυβερνοχώρο, καθώς και σε χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές (ΧΒΡΠ) απειλές».

«Υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα συμπεράσματά του σχετικά με την [ρωσική] επίθεση στο Σόλσμπουρι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει την εχθρική κυβερνοεπίθεση κατά του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ)».

«Τέτοιες απειλές και επιθέσεις χαλυβδώνουν την κοινή μας βούληση να ενισχύσουμε περαιτέρω την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ και την ικανότητα και τις δυνατότητές μας να ανιχνεύουμε, να αποτρέπουμε, να παρεμποδίζουμε και να απαντούμε σε εχθρικές δραστηριότητες αλλοδαπών δικτύων πληροφοριών και άλλων κακόβουλων παραγόντων στα εδάφη μας, καθώς και στο Διαδίκτυο» επισημαίνεται.

Διαβάστε επίσης:

Το πλήρες κείμενο των συμπερασμάτων
Τσίπρας κατά Κουρτς για «Δουβλίνο»: Τηρήστε τις συμφωνίες για το προσφυγικό