Υπερψηφίστηκε και επί των άρθρων στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για την σύσταση της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και τις αλλαγές στον προπτωχευτικό κώδικα. Κατά την σημερινή διαδικασία, και οι βουλευτές της «Δημοκρατικής Συμμαχίας» εξέφρασαν την επιδοκιμασία τους για το νομοθέτημα, πλάι στους συναδέλφους τους του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και της «Δημοκρατικής Αριστεράς», που το είχαν υπερψηφίσει χθες επί της αρχής.

Ανταποκρινόμενος σε παρατηρήσεις απ’ όλες σχεδόν τις κοινοβουλευτικές ομάδες, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Σωκράτης Ξυνίδης, αποδέχθηκε το αδόκιμο της διάταξης, που έδινε την δυνατότητα υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης, σε εκείνες τις επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, που σύμφωνα με απόφαση των αρμοδίων δικαστηρίων αντιμετωπίζουν «σοβαρό οικονομικό πρόβλημα» (αναμόρφωση του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα). Η τελική διατύπωση της διάταξης, περιορίζει πλέον την δυνατότητα αυτή, σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, το οποίο έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του στην Ελλάδα «και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό». Η ένταξη στη διαδικασία εξυγίανσης, γίνεται και πάλι με απόφαση δικαστηρίου.

Νωρίτερα, από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, ο Κωστής Χατζηδάκης είχε προειδοποιήσει την πιθανότητα να υπάρξει κατάχρηση του θεσμού της εξυγίανσης, ενώ ο Μάκης Βορίδης (ΛΑΟΣ), είχε διακρίνει τον κίνδυνο πιστωτικής κρίσης, καθώς «δύσκολα θα πιστώνει ο άλλος τον αντισυμβαλλόμενό του στην επιχείρηση εάν ξέρει ότι είναι εύκολη η πρόσβαση στο άρθρο 99».

Ενστάσεις είχε διατυπώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την εισηγήτρια του κόμματος, Ευαγγελία Αμανατίδου-Πασχαλίδου, να ζητά «να προβλέπεται ότι με την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 99, είναι υποχρεωτικό να προσκομιστεί πιστοποιητικό από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, ότι δεν εκκρεμούν παραπομπές λόγω καθυστέρησης δεδουλευμένων». Δεδομένης επίσης της δυνατότητας σύναψης συμφωνίας εξυγίανσης, με την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των απαιτήσεων, η κα Πασχαλίδου παρατήρησε πως αυτό πρακτικά οδηγεί σε πρωτοκαθεδρία των τραπεζών έναντι όλων των άλλων πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις μπορεί μεν να είναι μικρότερες σαν ποσό, αλλά μπορεί να είναι όρος επιβίωσης (…) Οι τράπεζες είναι το κλειδί της κατάστασης αυτής, καθώς κατά κανόνα, δεν συναινούν σε κουρέματα των οφειλών εφόσον πρώτο τους μέλημά είναι τα μετρητά - και σύντομα».

Για την ίδια διάταξη, ο Κ. Χατζηδάκης, είχε επισημάνει την ανάγκη ειδικής μέριμνας για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου, σε περίπτωση που ανάμεσα στους πιστωτές βρίσκεται το ΙΚΑ.

Σε αντίστροφο πνεύμα, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Μπατζελή, είχε απαντήσει στα περί «εύκολης υπαγωγής στο άρθρο 99», πως «κανένας επιχειρηματίας δεν θέλει να κλείσει, παρά τα μεγεθυμένα οικονομικά προβλήματα που μπορεί να έχει λόγω ύφεσης, διότι γνωρίζει ότι δεν μπορεί να επανέλθει. Κανένας πιστωτής δεν θέλει να χάσει τα χρήματά του, γνωρίζοντας ότι για να επιβιώσει και αυτός, θα πρέπει να δανείζει για να μπορέσει να συνεχίζει να υπάρχει...».

Από πλευράς ΚΚΕ, ο Νίκος Παπακωνσταντίνου, ειδικά για την αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα, παρατήρησε πως «η έγνοια και η φροντίδα, δεν είναι η διάσωση των επιχειρήσεων, αλλά η διευκόλυνση, η επιτάχυνση των εξαγορών, των απορροφήσεων, των συγχωνεύσεων, των μεταβιβάσεών τους».

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, δέχθηκε επίσης και την υπόδειξη των εισηγητών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, η αναπροσαρμογή των εμπορικών μισθώσεων να ισχύει για μισθώσεις που ισχύουν ήδη για δύο τουλάχιστον χρόνια και να έχει περιέλθει πρώτα στο αντισυμβαλλόμενο μέρος, αίτημα για αναπροσαρμογή. Οι προτάσεις αυτές, (τις οποίες η ΝΔ υπέβαλλε και σε μορφή τροπολογίας), απηχούσαν και σε προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Ιδιαίτερα για τα θεατρικά μισθώματα, ο κος Ξυνίδης προσέθεσε διευκρίνιση πως παραμένουν σταθερά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2016.

Κατά τα άλλα, ο κος Ξυνίδης, προέβη και σε ορισμένες νομοτεχνικές αλλαγές, με στόχο για μερικές εκ των οποίων, να ικανοποιηθούν ενστάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η βασική ωστόσο, ένσταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, (την οποία συμμερίστηκε και ο ΛΑΟΣ) και που αφορούσε τον τρόπο διορισμού των μελών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων, με υπόδειξη των συναρμοδίων υπουργών και έγκριση της Βουλής, δεν οδήγησε σε αλλαγή: Απαντώντας, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, σημείωσε πως η εκπροσώπηση των υπουργείων στην Αρχή, «δεν γίνεται προκειμένου να εκφράζονται τα διάφορα βιλαέτια, αλλά γιατί υπάρχουν πράγματι υπουργεία, όπως το υπουργείο Υγείας, που το θέμα των δημοσίων προμηθειών είναι καθοριστικό γι’ αυτά. Θα θέλαμε να μπορεί να υποστηριχθούν με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία όλοι αυτοί οι βασικοί τομείς που εμπλέκονται με τις δημόσιες συμβάσεις και γι’ αυτό το λόγο υπάρχει κι αυτή η σχετική εκπροσώπηση».

Υπενθυμίζεται πως, η σύσταση της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων, κρίθηκε αναγκαία (όπως διευκρίνισε η Κατερίνα Μπατζελή) «λόγω του κατακερματισμού των κανόνων και της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσής τους, της ύπαρξης ενός πολύπλοκου νομοθετικού πλαισίου και των υπέρμετρων καθυστερήσεων που προέκυπταν από δικαστικές εμπλοκές μεταξύ των συμμετεχόντων και των αναθετουσών αρχών, οι οποίες συχνά μας είχαν οδηγήσει στην πόρτα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά και των εθνικών δικαστηρίων».

Στην επί των άρθρων τοποθέτηση, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τα περισσότερα άρθρα του σχεδίου νόμου, ο ΛΑΟΣ καταψήφισε εκείνα που αφορούν την σύσταση της αρχής δημοσίων συμβάσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τα περισσότερα άρθρα του νομοσχεδίου, ενώ το ΚΚΕ στάθηκε αρνητικά καθ’ ολοκληρίαν, καταψηφίζοντας, όπως ανέφερε ο εισηγητής του, «και με τα δύο χέρια».