Έναν «προοδευτικό οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση» αποτελούμενο από 14 σημεία κατέθεσε η βουλευτής Β’ Αθήνας και πρώην υπουργός Εργασίας, Λούκα Κατσέλη, στην Εθνική Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ. Τα πρώτα επτά σημεία του «οδικού χάρτη» είναι προτάσεις προς την κυβέρνηση και ειδικότερα:

 -Κατάθεση Εθνικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή.

-Ενεργοποίηση μιας βιώσιμης αναπτυξιακής διαδικασίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

-Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, διεύρυνση της φορολογικής βάσης και εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παντού.

-Βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και εξυπηρέτησή του από ένα λειτουργικό κράτος.

 -Προώθηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο της αυστηρής εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών.

-Διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος ιδιαίτερα κατά την διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

-Αναδιαπραγμάτευση συγκεκριμένων όρων και δεσμεύσεων με την τρόικα και προάσπιση συλλογικών διαπραγματεύσεων και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Τα άλλα επτά σημεία του «οδικού χάρτη» που πρότεινε η κ. Κατσέλη απευθύνονται στο ΠΑΣΟΚ. Πιο συγκεκριμένα, η βουλευτής Β’ Αθηνών και πρώην υπουργός Εργασίας προτείνει:

-Ανάδειξη των στρατηγικών του επιλογών που το διαφοροποιούν από τις νεοφιλελεύθερες και συντηρητικές επιλογές.

-Κινητοποίηση όλων των στελεχών του για την υλοποίηση αναπτυξιακών και κοινωνικών δράσεων.

-Διοργάνωση αποτελεσματικής υπηρεσίας πληροφόρησης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης γύρω από τα πολιτικά δρώμενα.

-Αποκατάσταση επικοινωνίας, διαλόγου και συμμετοχής με παραδοσιακούς αλλά και νέους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.

-Αναβάθμιση της πολιτικής λειτουργίας των οργάνων του.

-Διοργάνωση έως τον Νοέμβριο του 2011 ειδικής συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου με αντικείμενο την κατάρτιση ενός «Προοδευτικού Οδικού Χάρτη Εξόδου από την κρίση», ύστερα από δημόσια διαβούλευση του κειμένου που έχει καταρτίσει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κατσέλη.