Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης για την «εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος». Στόχος του ν/σ, όπως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στην αιτιολογική έκθεση, είναι επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να εκδικάζονται οι υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, κατά απόλυτη προτεραιότητα και μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο.