Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος, το οποίο χαρακτηρίζεται από διαδικασίες... «fast track». Ειδικότερα, οι νέες διατάξεις αφορούν τα κακουργήματα που διαπράττουν επωφελούμενοι από την ιδιότητά τους οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, οι διευθύνοντες σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι διευθύνοντες σύμβουλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τη διοίκηση των οποίων καθορίζει το κράτος, καθώς και τα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των ΟΤΑ.

Σε ό,τι αφορά τα κακουργήματα των υπουργών, αυτά εντάσσονται στις νέες ρυθμίσεις μόνο αν δεν υπάγονται στο άρθρο 86 του Συντάγματος το οποίο καθιερώνει ειδική διαδικασία. Ταυτόχρονα, στις διατάξεις εντάσσονται και κακουργήματα τρίτων προσώπων τα οποία όμως έχουν μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον ή μείζονα σημασία για το δημόσιο συμφέρον.

Υποχρεωτική περαίωση

Οι νέες ρυθμίσεις καθιερώνουν το λεγόμενο «fast track», δηλαδή την υποχρεωτική σύντομη περαίωση των παραπάνω υποθέσεων, τόσο στην προδικασία όσο και στο ακροατήριο.

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται υποχρεωτική ολοκλήρωση της ανάκρισης για τα κακουργήματα των παραπάνω προσώπων μέσα σε τέσσερις μήνες, ενώ παράταση μπορεί να δοθεί με ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα μόνο για δύο επιπλέον μήνες και αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Μάλιστα, οι δικαστικοί λειτουργοί που θα αναλαμβάνουν τέτοιες υποθέσεις θα απαλλάσσονται αυτομάτως από όλες τις άλλες υποχρεώσεις τους, ώστε να αντεπεξέλθουν στις σύντομες προθεσμίες.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις ο ανακριτής και ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών θα μπορούν να διατάξουν την άρση του φορολογικού, τραπεζικού και χρηματιστηριακού απορρήτου, καθώς και την απαγόρευση κίνησης κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων, ακόμα και αν αυτά βρίσκονται σε κοινή κατοχή με άλλο πρόσωπο της οικογένειας του κατηγορουμένου.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, ο εισαγγελέας Εφετών θα είναι υποχρεωμένος μέσα σε ένα μήνα να υποβάλει πρόταση παραπεμπτική ή απαλλακτική στο αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών. Μάλιστα, το τριμελές Εφετείο κατά την εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων στο ακροατήριο απαγορεύεται να χορηγήσει αναβολή, ενώ η διακοπή επιτρέπεται μόνο για δεκαπέντε ημέρες.

Ο εισαγγελέας υποχρεούται να ορίσει τη δικάσιμο κατά απόλυτη προτεραιότητα, ενώ ακόμα και αν η Βουλή διενεργεί παράλληλη διαδικασία στα πλαίσια της ίδιας υπόθεσης με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος, η διαδικασία ενώπιον της ποινικής Δικαιοσύνης δεν θα αναστέλλεται αλλά θα εξελίσσεται κανονικά.Πηγή: Το Βήμα/AΠΕ