Ο Γιώργος μιλά με την Ανγκέλα και τον Σαρκοζί. Ο Βενιζέλος μαλώνει τους άλλους υπουργούς της κυβερνητικής επιτροπής για την αναπαραγωγή φημών και τους ζητά μέχρι τη Δευτέρα τις προτεραιότητές τους. Την ίδια ώρα οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών διέψευδαν τον υπουργό τους, διπλασιάζοντας το τέλος επί της ακίνητης περιουσίας. Οι υπόλοιποι υπουργοί ζητούν συζήτηση για τον πολιτικό σχεδιασμό. Μαζί με βουλευτές θέτουν θέμα κανόνων στις μεταρρυθμίσεις: στο άνοιγμα επαγγελμάτων, στις πωλήσεις, στην εργασιακή εφεδρεία. Γιατί ξέρουν ότι οι ανακοινώσεις είναι το εύκολο. Το πραγματικό τεστ για την κυβέρνηση θα είναι στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. Προειδοποιούν τον Γ. Ραγκούση ότι η τυφλή σύγκρουση δε βγάζει πουθενά. Αντίθετα, δοκιμάζει τη συνοχή του ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση, αυτή την ώρα συνεδριάζει το υπουργικό. Η ατζέντα έχει ως εξής:

•    Σχέδιο νόμου: Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων,  Δ. Ρέππας

•    Σχέδιο    νόμου:     Σύσταση    Οργανισμού    «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ», συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις, Κ. Σκανδαλίδης

•    Τροπολογία: Νέα δομή της Δημόσιας Τηλεόρασης, Η. Μόσιαλος

•    Επιλογή Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, Μ. Παπαϊωάννου

•    Σχέδιο νόμου: Μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις, η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, Μ. Παπαϊωάννου

•    Σχέδιο νόμου: Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις, Γ. Παπακωνσταντίνου

•    Σχέδιο νόμου: Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/38/ΕΚ/6.5.2009, Γ. Κουτρουμάνης

•    Σχέδιο νόμου: Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις, Χ. Παπουτσής

•    Σχέδιο νόμου: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α' 147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (EE L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας (EE C 69 της 18.3.2010)», Μ. Χρυσοχοΐδης

Τα δύσκολα, όπως το νέο μισθολόγιο, τα λουκέτα σε υπηρεσίες και η εργασιακή εφεδρεία πηγαίνουν από την παραπάνω εβδομάδα. Αφότου ο Γ. Παπανδρέου θα έχει ολοκληρώσει το ταξίδι του σε Ουάσιγκτον και Βερολίνο.

ΤΟ ΓΑΝΤΥ


Σχετικά Θέματα: Κυβερνητική επιτροπή: Έντονες διαφωνίες υπουργών για τη στρατηγική και τα νέα μέτωπα