Το κοινοβούλιο της Φινλανδίας ενέκρινε σήμερα τη διεύρυνση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Η κύρωση της συμφωνίας της 21ης Ιουλίου για τη διεύρυνση του EFSF πέρασε με ψήφους 103 υπέρ και 66 κατά ενώ 30 βουλευτές απουσίαζαν από τη συνεδρίαση.