Κατατέθηκε σήμερα και θα συζητηθεί την Τρίτη στη Βουλή, το σχέδιο νόμου «Σύσταση και Λειτουργία Επικουρικής Ακτοφυλακής», που έχει τεθεί από τον Ιούλιο σε δημόσια διαβούλευση.
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία εθελοντικών ομάδων που θα υποστηρίζουν το έργο του Λιμενικού Σώματος, ενώ στόχος του είναι η θεσμοθέτηση του «εθελοντή ακτοφύλακα» και η δημιουργία «Επικουρικής Ακτοφυλακής».

Για τους εθελοντές ακτοφύλακες, που θα έχουν αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή υπηρεσία και θα θέλουν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς για κατάταξή τους στο Λιμενικό Σώμα, θεσπίζονται ευεργετικές διατάξεις με μόρια.

Αποστολή των εθελοντών, θα είναι η παροχή συνδρομής σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, υπό την εποπτεία του Λιμενικού Σώματος, καθώς και η πρόληψη και εφαρμογή μέτρων θαλάσσιας ρύπανσης.

Υποψήφιος εθελοντής ακτοφύλακας μπορεί να είναι κάθε Έλληνας και Ελληνίδα υπήκοος κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτου κράτους, ηλικίας 18 έως 60 ετών, που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τριετία.

Οι ομάδες των εθελοντών, θα υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στον προϊστάμενο τής κάθε Λιμενικής Αρχής, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση μιας ομάδας είναι να εγγραφούν τουλάχιστον 5 άτομα.

Στις ομάδες αυτές θα μπορούν να συμμετέχουν και ιδιοκτήτες σκαφών ή ιδιωτικών αεροπλάνων, αν το επιθυμούν. Επιθυμητές γνώσεις και δεξιότητες που ζητούνται είναι κυρίως, οι ακόλουθες: ναυτικός, επαγγελματίας αλιέας ή ερασιτέχνης, κυβερνήτης επαγγελματικού σκάφους, απόφοιτος σχολείων Ειδικών Δυνάμεων, εκπαιδευτής ταχύπλοων σκαφών, ξυλουργός, σιδηρουργός, επισκευαστής τηλεπικοινωνιακών συσκευών, μηχανολόγος, μηχανικός, δύτης, αθλητής, ναυαγοσώστης και ιατρός.

Οι εθελοντές ακτοφύλακες, που δύνανται προαιρετικά να φέρουν στολή επιχειρήσεων, αφού παρακολουθήσουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, θα λάβουν από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος πιστοποιητικό παρακολούθησης, ενώ θα φέρουν και βαθμό.

Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκπαίδευση ή κατά τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις, θα καλύπτονται από το δικό τους ασφαλιστικό φορέα. Η ιδιότητα του εθελοντή ακτοφύλακα αφαιρείται μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση τού νομοσχεδίου, το μέτρο έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε Μ. Βρετανία, ΗΠΑ και σκανδιναβικές χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ