Επιπλέον μέτρα ύψους 7,11 δισ. ευρώ (2,11 δισ. ευρώ για το 2011 και 5 δισ. ευρώ το 2012), προβλέπει το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού το οποίο, όμως, αφήνει πιθανό το ενδεχόμενο αναθεώρησης του ελλείμματος σε περίπτωση που -κατά το υπουργείο- «δεν ανταποκριθούν οι έλληνες πολίτες στη συλλογική προσπάθεια». Πρόσθετα έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους, ύψους 3,382 δισ. ευρώ, προβλέπει το προσχέδιο, ενώ αναμένεται ότι θα «εκτιναχθούν» το 2012 οι δαπάνες τόκων για την εξυπηρέτηση του χρέους.Στα 70,5 δισ. ευρώ θα ανέλθουν οι δαπάνες για το 2012. Το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2011 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 18,69 δισ. ευρώ (8,5% του ΑΕΠ), έναντι 17,1 δισ. ευρώ (7,8% του ΑΕΠ) του στόχου που είχε τεθεί στο μνημόνιο. Το 2012, ο στόχος για το έλλειμμα τίθεται στα 14,7 δισ. ευρώ (6,8% του ΑΕΠ), έναντι 14,9 δισ. ευρώ του στόχου του μνημονίου.

Το προσχέδιο αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης του ελλείμματος εφέτος, καθώς επισημαίνεται ότι «ο προσδιορισμός του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης στο 8,5% του ΑΕΠ για το 2011, εξαρτάται προφανώς από τη στάση των ελλήνων πολιτών και της κοινωνίας συνολικά απέναντι στην κρίσιμη κατάσταση της χώρας. Εάν δεν υπάρξει η αναγκαία ανταπόκριση σε αυτή την εθνική συλλογική προσπάθεια και με βάση τα έως τώρα δεδομένα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το έλλειμμα μπορεί να αυξηθεί κατά 0,5% του ΑΕΠ (1,1 δισ. ευρώ)».

Σύμφωνα με το προσχέδιο, οι αποκλίσεις στο έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2011, χωρίς διορθωτικά μέτρα, εκτιμώνται στο 2% του ΑΕΠ ή 4,3 δισ. ευρώ σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος, οι οποίες οφείλονται κυρίως:

-Στην επιδείνωση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού κατά 3,4 δισ. ευρώ, που αποδίδεται στην υστέρηση των εσόδων κατά 3,7 δισ. ευρώ (3,1 δισ. ευρώ του τακτικού προϋπολογισμού και 0,6 δισ. ευρώ του ΠΔΕ). Αντίθετα, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού θα είναι μειωμένες κατά 0,3 δισ. ευρώ.

-Στην υστέρηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού, που οφείλεται, κυρίως, στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη ύφεση, στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών και στα μειωμένα αποτελέσματα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης κατά 0,7 δις. ευρώ, εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές.

Το 2012, η απόκλιση στο έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς διορθωτικά μέτρα, σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, εκτιμάται ότι θα φθάσει στα 8,7 δισ. ευρώ ή 4,1% του ΑΕΠ.

Η απόκλιση αυτή, σύμφωνα με το προσχέδιο, θα προέλθει κυρίως από τη χειροτέρευση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού κατά 7,9 δισ. ευρώ. Η επιβάρυνση του ελλείμματος θα προέλθει από τη μείωση των εσόδων κατά 7 δισ. ευρώ (6,4 δισ. ευρώ του τακτικού προϋπολογισμού και 0,6 δισ. ευρώ του ΠΔΕ), την αύξηση των δαπανών, κυρίως για τόκους, κατά 0,9 δισ. ευρώ, τη βελτίωση των εθνικολογιστικών προσαρμογών της Κεντρικής Κυβέρνησης κατά 2 δισ. ευρώ- κυρίως λόγω της διαφοράς ταμειακών και δεδουλευμένων τόκων-, και, τέλος, τη χειροτέρευση των αποτελεσμάτων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης κατά 2,3 δισ. ευρώ.

Το δημόσιο χρέος θα «εκτιναχθεί» στα 371,9 δισ. ευρώ το 2012 (172,7% του ΑΕΠ) έναντι 356,2 δισ. ευρώ (161,8% του ΑΕΠ) εφέτος και 328,58 δισ. ευρώ (142,8% του ΑΕΠ) το 2010. Επιπρόσθετο βάρος 4,2 δισ. ευρώ επέφεραν εφέτος στο δημόσιο χρέος οι οφειλές του ευρύτερου δημοσίου τομέα και είναι ορατός ο κίνδυνος, το ποσό αυτό να αυξηθεί και άλλο στο άμεσο μέλλον. Ήδη, το 2011 έχει περιληφθεί η έκδοση ομολόγων για την εξόφληση παλαιών χρεών, κυρίως προς τα νοσοκομεία (4,5 δις. ευρώ για την περίοδο 2007- 2009). Το ποσό αυτό, σύμφωνα με το προσχέδιο, αναμένεται να αυξηθεί από την ανάληψη χρεών του ΟΣΕ και του ΟΑΣΑ.

Στο προσχέδιο περιγράφονται τα πρόσθετα μέτρα ύψους 7,11 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, προβλέπονται:

-Περικοπές σε φοροαπαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (εξοικονόμηση 1,95 δισ. ευρώ το 2012)

-Αναβολή πληρωμής έκτακτης παροχής δικαστικών (εξοικονόμηση 280 εκατ. ευρώ το 2012)

-Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (έσοδα 1,7 δισ. ευρώ το 2011και 100 εκατ. ευρώ το 2012)

-Νέο μισθολόγιο (εξοικονόμηση 150 εκατ. ευρώ εφέτος και 950 εκατ. ευρώ το 2012)

-Εργασιακή εφεδρεία (εξοικονόμηση 200 εκατ. ευρώ το 2012).

-Περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και σε ταμεία πρόνοιας (εξοικονόμηση 260 εκατ. ευρώ το 2011 και 480 εκατ. ευρώ το 2012)

-Αύξηση της κοινοτικής συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (όφελος 800 εκατ. ευρώ το 2012)

-Προσαρμογή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης-κίνησης (έσοδα 250 εκατ. ευρώ το 2012).


Σχετικά θέματα