«Ενώ δηλώνει ότι υιοθετεί προτάσεις για νοικοκύρεμα και περιορισμό του σπάταλου κράτους και ετοιμάζει 30.000 απολύσεις, την ίδια ώρα προχωρά σε διόγκωση του κράτους, παράνομες προσλήψεις, αύξηση της σπατάλης», τόνισε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Μιχελάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για διατήρηση του υδροκέφαλου κράτους.

«Υπάρχει, όμως, και ένα μείζον οικονομικό, αλλά κυρίως πολιτικό ζήτημα με το προσωπικό που εργάζεται στα γραφεία των αντιπροέδρων και ορισμένων υπουργών. Έτσι, ενώ μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό δημιούργησε επιπλέον 84 θέσεις μετακλητών με συνολικό κόστος 3.438.178, λίγους μήνες μετά αυξάνει ακόμη περισσότερο τους μετακλητούς.

Μόνο στα γραφεία των Αντιπροέδρων και ορισμένων Υπουργών απασχολούνται 234 υπάλληλοι από τους οποίους οι 176 είναι πρόσφατα διορισμένοι" συμπληρώνει η Νέα Δημοκρατία, καταγράφοντας μάλιστα σε αναλυτική λίστα τις νέες θέσεις, όπως υποστηρίζει, στα υπουργεία Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ανάπτυξης και Εσωτερικών, αλλά και στα γραφεία των Αντιπροέδρων.

Εξάλλου, «έχουμε μιλήσει για τη δημιουργία περισσότερων από 70 νέων γραμματειών και νέων κρατικών δομών» συνεχίζει η ανακοίνωση, και «για τις σχεδόν 30.000 προσλήψεις που έγιναν το 2010».

Αναλυτικά τα στοιχεία που έδωσε η Νέα Δημοκρατία:

1. Σύσταση πολιτικού γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Ευαγ. Βενιζέλου
- 10 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 5 ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.
- 5 υπάλληλοι με απόσπαση .
Κόστος 895.280 ευρώ. YA 1/ΦΕΚ΄/Β΄/1763/2011.
(σύνολο 20)

2. Πολιτικό γραφείο Υπουργού Οικονομικών Ευάγγ. Βενιζέλου
- 4 μετακλητοί υπάλληλοι (Οικονομολόγοι)
- 1 μετακλητός υπάλληλος, ως Διευθυντής
- 3 ειδικοί συνεργάτες
- 3 ειδικοί σύμβουλοι
- 8 διοικητικοί υπάλληλοι
- 1 δημοσιογράφος
Αποφάσεις διορισμού : Δ1Α 1115688 ΕΞ 2011 /17.8.2011, Δ1Α 1105890 ΕΞ 2011 /22.7.2011, Δ1Α 1106152 ΕΞ 2011 /22.7.2011, : Δ1Α 1108580 ΕΞ 2011 /28.7.2011, Δ1Α 1108911 ΕΞ 2011 /1.8.2011, : Δ1Α 1108581 ΕΞ 2011 /29.7.2011, Δ1Α 1101785 ΕΞ 2011 /18.7..2011, Δ1Α 1101784 ΕΞ 2011 /18.7.2011, Δ1Α 1101783 ΕΞ 2011 /18.7.2011, Δ1Α 1101786 ΕΞ 2011 /18.7.2011.
(σύνολο 20 θέσεις)

3. Πολιτικό γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Πάγκαλου.
- 10 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 5 ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών
- 5 υπάλληλοι με απόσπαση.
Κόστος 1.015.000, αριθμ. Απόφ. 3/19.10.2009, ΦΕΚ 2316/Β΄/2009.
- Πρόσθετες θέσεις ΠΥΣ 14/19.5.2010, ΦΕΚ 82/Α΄/31.5.2010
- 5 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 5 θέσεις ειδικών συμβούλων – ειδικών συνεργατών
- 5 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση.
(σύνολο 35 θέσεις)

4. Σύσταση πολιτικού γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη.
- 5 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 3 ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. Κόστος 283.022 ευρώ.
ΥΑ 2/58690/0004/ΦΕΚ/Β΄/1875/25.8.2011.
Πρόσθετες θέσεις ΠΥΣ 30/15.9.2011, ΦΕΚ 207/Α΄/16.9.2011.
- 1 θέση ειδικού συμβούλου – ειδικού συνεργάτη
- 5 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση.
(σύνολο 14 θέσεις)

5. Σύσταση πολιτικού γραφείου Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- 5 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 4 ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. Κόστος 286.908,60 ευρώ.
ΥΑ ΔΙΔΚ/12989/ΦΕΚ/Β΄/1593/5.7.2011
Πρόσθετες θέσεις ΠΥΣ 21/12.7.2011, ΦΕΚ 160/Α΄/13.7.2011.
- 6 θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.
- 5 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 9 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση.
(σύνολο 29 θέσεις)

5. Σύσταση πολιτικού γραφείου Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ρόβλια
- 4 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 2 ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. Κόστος 200.951,4 ευρώ.
ΥΑ ΔΙΔΚ/13313/ΦΕΚ/Β΄/1601/8.7.2011
Πρόσθετες θέσεις ΠΥΣ 21/12.7.2011, ΦΕΚ 160/Α΄/13.7.2011.
- 1 θέση ειδικού συμβούλου – ειδικού συνεργάτη
- 3 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 8 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση.
(σύνολο 18 θέσεις)

6. Σύσταση πολιτικού γραφείου Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παντελή Τζωρτζάκη
- 4 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 2 ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. Κόστος 200.951,4 ευρώ. ΥΑ ΔΙΔΚ/13195/ΦΕΚ/Β΄/1598/7.7.2011.
- Πρόσθετες θέσεις ΠΥΣ 21/12.7.2011, ΦΕΚ 160/Α΄/13.7.2011.
- 1 θέση ειδικού συμβούλου – ειδικού συνεργάτη
- 3 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 8 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση .

Πρόσθετες θέσεις ΠΥΣ 30/15.9.2011, ΦΕΚ 207/Α΄/16.9.20

- 1 θέση ειδικού συμβούλου – ειδικού συνεργάτη
- 2 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
(σύνολο 21 θέσεις)

7. Πολιτικό γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
- 15 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων.
- 12 θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.
- 13 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση.
ΠΥΣ 30/15.9.2011, ΦΕΚ 207/Α΄/16.9.20
(σύνολο 40 θέσεις)

8. Πολιτικό γραφείο Υπουργού Εσωτερικών Καστανίδη
- 9 θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.
- 7 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων.
- 7 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση
ΠΥΣ 21/12.7.2011, ΦΕΚ 160/Α΄/13.7.2011.
(σύνολο 23 θέσεις).

9. Πολιτικό γραφείο Υφυπουργού Εσωτερικών Χ. Κουκουλόπουλου
- 3 θέσεις ειδικών συμβούλων – ειδικών συνεργατών
- 5 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 6 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση.
ΠΥΣ 21/12.7.2011, ΦΕΚ 160/Α΄/13.7.2011. (σύνολο 14 θέσεις)