Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμφωνούσε με την ένταξη της Ελλάδας, βάσει κριτηρίων, κατηγορώντας, παράλληλα, τις αγορές ότι «καλλιεργούν τον πανικό» κατά τη συνεχιζόμενη κρίση χρέους της ευρωζώνης, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Bild. Σχετικά με την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη, ο κ. Μπαρόζο δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταστήσει σαφές με έκθεσή της το 1998 ότι η Ελλάδα δεν πληρούσε τα κριτήρια για την ένταξη. «Αλλά υπήρξε πολιτική βούληση για την αποδοχή της Ελλάδας. Ασκήθηκε τεράστια πολιτική πίεση από τις χώρες μέλη για την εισδοχή της Ελλάδας», λέει.

Παράλληλα ο πρόεδρος της Επιτροπής κατηγορεί χώρες της ευρωζώνης ότι άσκησαν «τεράστιες πολιτικές πιέσεις» επί της Επιτροπής για να δεχθεί την Ελλάδα στην Νομισματική Ενωση το 2001.

Αναφερόμενος στη Γαλλία και τη Γερμανία, ο Ζοζέ Μπαρόζο δήλωσε ότι εμπόδισαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει κυρώσεις, όταν οι δύο αυτές χώρες παραβίασαν τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης , όταν υπερέβησαν τα όρια του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά την περίοδο 2003-2006.

«Οι αγορές δεν είναι άμεμπτες», δηλώνει ο Ζοζέ Μπαρόζο. «Προηγουμένως οι εμπειρογνώμονες και οι αγορές μάλλον υποτιμούσαν τα προβλήματα χρέους. Τώρα ορισμένες φορές υπερβάλλουν για τους κινδύνους και καλλιεργούν τον πανικό», δηλώνει ο Μπαρόζο.