Αλλαγες στους όρους απελευθερωσης του επαγγέλματος των ταξί ζητούν 21 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σε επιστολή που απέστειλαν στον υπουργο Υποδομών Γιάννη Ραγκούση. 
Οι βουλευτές προτείνουν τέσσερις βασικές αλλαγές στο νομοσχέδιο για την απελευθέρωση του επαγγελμάτος των αυτοκινητιστων. 

Ολόκληρη η επιστολή: 


"Κύριε Υπουργέ,

Εν όψει της συζήτησης στον Κ.Τ.Ε. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. της πρότασης του Σ/Ν για τις Άδειες Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) ταξί καταθέτουμε τις απόψεις μας, για τα σημεία που θεωρούμε κρίσιμα στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου για την απελευθέρωση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

1. Ως προς τον αριθμό των νέων αδειών, προτείνουμε να εκδοθούν νέες άδειες σε ποσοστό 5%-7% επί των υπαρχόντων πανελλαδικά στο πρώτο εξάμηνο από την εφαρμογή του νέου νόμου. Θεωρούμε ότι ο αριθμός αυτός είναι ικανός για το διάστημα των έξι μηνών ώστε το παρατηρητήριο να έχει πλήρη εικόνα της νέας κατάστασης που θα διαμορφωθεί, ώστε να συντάξει μελέτη-πρόταση συνεκτιμώντας τα νέα δεδομένα (αριθμητικά, χωροταξικά, κυκλοφοριακό κλπ. ) ως προς τις επιπτώσεις για τις υπηρεσίες, το κόστος μεταφοράς του ταξί, αλλά και την επαγγελματική θέση των ιδιοκτητών.

2.Η αντικειμενικοποίηση της τιμής μιας νέας άδειας (ΑΠΥ) δίνει τη δυνατότητα στο κράτος:

Α. να εισπράξει τους φόρους (φόρο μεταβίβασης και Φ.Π.Α.) από κάθε παροχή νέας άδειας ή από οποιαδήποτε μεταβίβαση άδειας ή

Β. αντί για την υποχρέωση της απόσβεσης της άυλης αξίας των υπαρχουσών αδειών από το κράτος, να δημιουργηθεί εθνικό δημοπρατήριο αδειών, ώστε με εκκίνηση την ορισθείσα αντικειμενική τιμή, να αποζημιώνεται ο παλιός ιδιοκτήτης στην τιμή αυτή και το επιπλέον ποσό να εισπράττεται από το κράτος.

3. Το παράβολο έκδοσης νέας άδειας ταξί να ορισθεί σε ύψος περίπου 40.000 € όπως προτείνατε στην Κ.Ο. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην προηγούμενη συνεδρίαση του Κ.Τ.Ε.. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξουν τα εξής αποτελέσματα.

Α. Το κράτος να έχει αυξημένα έσοδα, κρίσιμο μέγεθος για την εποχή.

Β. Αποφεύγονται περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οποιοσδήποτε θα αγοράσει μία άδεια (ΑΠΥ) να χρησιμοποιεί το όχημά του για προσωπική χρήση και να απαλάσσεται από τέλη κυκλοφορίας, εισφορές για όχημα μεγαλύτερο των 2.000cc, αντικειμενικά φορολογικά κριτήρια κ.α.

4.Για τα ειδικά μισθωμένα οχήματα πρέπει να υπάρξει:

Α. Αντικειμενικοποίηση της αξίας

Β. ορισμός τυπικών και ειδικών προσόντων του κατόχου της άδειας

Γ. δυνατότητα πρόσβασης στον κλάδο και των σημερινών ιδιοκτητών ταξί με αντικατάσταση του οχήματος και της άδειας σε συγκεκριμένο χρόνο

Δ. Διαχωρισμός από τα κοινά ταξί με ορισμό του αριθμού των θέσεων του οχήματος χωρίς τον οδηγό

Κύριε Υπουργέ,

Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης έγκειται στο γεγονός ότι σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Στόχος μας είναι να είναι επιτυχής η προσπάθεια, ώστε

Α. να ωφεληθούν οι πολίτες από τις υπηρεσίες των ταξί

Β. να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στον κλάδο σε νέους επαγγελματίες

Γ. να καταργηθεί η “μαύρη” αγορά των αδειών ταξί

Δ. η μετάβαση στη νέα εποχή να γίνει με τους ελάχιστους κοινωνικούς κραδασμούς".

Την επιστολή υπογράφουν οι βουλευτές, Αμοιρίδης Γιάννης, Εμινίδης Σάββας, Αθανασιάδης Αλέξανδρος, Μαγκούφης Χρήστος, Καρύδης Δημήτριος, Ζωίδης Νίκος, Μιχελογιάννης Ιωάννης,Κεγκέρογλου Βασίλειος, Μαργέλης Σπύρος, Βλάτης Ιωάννης, Σιδηρόπουλος Τάσος, Βούρος Ιωάννης, Στασινός Παύλος, Φραγγίδης Γεώργιος, Κουσελάς Δημήτριος, Λαφαζάνης Αργύρης, Τσιαούση Ελένη, Αράπογλου Χρύσα, Αντωνακόπουλος Παναγιώτης, Θεοδωρίδης Ηλίας.