Συνάντηση μεταξύ του υπουργού οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου και του υπουργού περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μ. ΧρυσοχοΪδη μέσα στις επόμενες ημέρες με θέμα τη δημιουργία κρατικής τράπεζας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο την τροφοδοσία της  αγοράς με ρευστό.

Στόχος των δύο είναι να διερευνήσουν την πιθανότητα δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα ή άλλους τρόπους διαχείρισης του 1 δισ. ευρώ που θα πέσει μέχρι τα Χριστούγεννα στην αγορά.