Διαφορετική ερμηνεία ως προς την εφαρμογή του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας έχει προκύψει μεταξύ των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρη Ρέππα και Υποδομών Γιάννη Ραγκούση. Μια ημέρα μετά την εγκύκλιο Ραγκούση, με την οποία καλούσε διοικήσεις εποπτευόμενων φορέων να ορίσουν λίστες  με εργαζόμενους που βγαίνουν σε εφεδρεία, το γραφείο Τύπου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξέδωσε ανακοίνωση που ουσιαστικά αναιρεί την πράξη του κ. Ραγκούση.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθιστά σαφές ότι η εγκύκλιος για το σύνολο των ρυθμίσεων των άρθρων 33 και 34, που αφορούν το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς και την εργασιακή εφεδρεία, θα εκδοθεί έως το τέλος του μήνα από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αφού, εν τω μεταξύ, ψηφιστεί στο σύνολό του το πολυνομοσχέδιο, το βράδυ της Τρίτης, από την Ολομέλεια της Βουλής. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του υπουργείου Διοικητικής Ματαρρύθμισης έχει ως εξής: 

«Με την ολοκλήρωση της ψήφισης του σχεδίου νόμου 'Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου', απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής και στο σύνολό του, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εργάζονται πυρετωδώς για την έκδοση των αναγκαίων εφαρμοστικών και ερμηνευτικών εγκυκλίων.

 Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα είναι έτοιμες:

  • εφαρμοστική εγκύκλιος για το νέο βαθμολόγιο και την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους νέους βαθμούς (άρθ. 4-11 και 28)
  • εγκύκλιος γνωστοποίησης της διάταξης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων με κλήρωση (άρθ. 26)
  • ερμηνευτική εγκύκλιος για την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων (άρθ. 33 παρ. 1α)
  • εγκύκλιος για την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (άρθ. 33 παρ. 1β - γ και παρ. 2-9, 10, 12)
  • εγκύκλιος επί του συνόλου των ρυθμίσεων του άρθρου 34 (κατάργηση κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου - εργασιακή εφεδρεία)
  • εγκύκλιος επί του συνόλου του άρθρου 35 (αναδιοργάνωση / ανακατανομή θέσεων) και
  • ερμηνευτική εγκύκλιος για τις συμβάσεις έργου και κατάργηση του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν 3812/2009 (άρθ. 40 παρ. 4 και 5).
» Μέχρι τέλος του μήνα, αναμένεται να εκδοθεί και το Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα για τα κριτήρια κατάταξης του προσωπικού που τίθεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας (άρθ. 34 παρ. 1 «7α»), το οποίο ως γνωστόν έχει προωθηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως και: 

  • Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με την οποία ρυθμίζονται στοιχεία των διαπιστωτικών πράξεων του άρθρου 33 (θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα - κατάργηση θέσεων - εξαιρέσεις, κ. λπ.) και
  • Υπουργική Απόφαση του οικείου Υπουργού για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναδιοργάνωσης μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου (άρθ. 35 παρ. 1).

Πηγή: in.gr