Αποκλείει τη χρεοκοπία της Ελλάδας και την έξοδό της από την Ευρωζώνη, ο Έλληνας πρώην υπουργός Εξωτερικών και νυν ευρωβουλευτής Δημήτρης Δρούτσας σε σημερινή συνέντευξή του στο Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΡΑ), επισημαίνοντας συγχρόνως πως δεν υπάρχει κάποιο "Σχέδιο Β'" στα μέτρα διάσωσης, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις σχεδιαζόμενες περικοπές.

Ο κ. Δρούτσας θεωρεί πως οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την Ελλάδα, ενώ σημειώνοντας τη μεγάλη πίεση που ασκούν οι κοινοτικοί εταίροι, παρατηρεί πως θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη η κοινωνική επίδραση των μέτρων και θα πρέπει να αποτελέσει αφορμή για την ΕΕ να επανεξετάσει αν θα πρέπει να επιμένει σε τέτοια αυστηρά μέτρα. 

Κατά την άποψή του, οι αποφάσεις για τα πακέτα διάσωσης της ΕΕ πάρθηκαν σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα και δυστυχώς η Ελλάδα ποτέ δεν είχε την πολυτέλεια για επαρκέστερο χρόνο. Και αυτά που έχουν ζητηθεί από την πλευρά της Τρόικας από την Ελλάδα, σημαίνουν μεγάλες θυσίες για τους πολίτες και δεν επιτρέπεται να δαιμονοποιείται ο ελληνικός λαός για λάθη των πολιτικών του στο παρελθόν.

Τέλος, ο κ. Δρούτσας, ο οποίος συμμετείχε σήμερα σε ημερίδα της Διπλωματικής Ακαδημίας Βιέννης με θέμα την "οικονομική πολιτική της ΕΕ", απέρριψε την εκδοχή να επιδιώξει εκ νέου κάποιο κυβερνητικό αξίωμα στην Ελλάδα.