Ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα «κυβέρνηση συνεννόησης, συνευθύνης και συνεργασίας», ζήτησε από τη Βουλή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής, ο οποίος επικέντρωσε την ομιλία του στα πεπραγμένα του υπουργείου, ιδίως στον τομέα άμβλυνσης του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης και ανήγγειλε την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος.  Ο κ. Παπουτσής ανακοίνωσε ότι στο Πυροσβεστικό Σώμα ξεκινά τις επόμενες ημέρες ο σχεδιασμός αντιπυρικής προστασίας του 2012, με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Όπως ανήγγειλε, ενισχύεται το έμψυχο δυναμικό με την πρόσληψη 750 νέων πυροσβεστών, 50 αξιωματικών και 4000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Αξιοποιούνται ακόμη όλες οι δυνατότητες της Πληροφορικής και της ψηφιακής διαχείρισης και παρακολούθησης δασικών αστικών πυρκαγιών, ενώ προωθείται η δημιουργία επιχειρησιακού πληροφοριακού συστήματος με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών ιδίως πυρκαγιών, μέσω κατάλληλων γεωγραφικών συστημάτων GIS. 

Όπως είπε ο υπουργός, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναπτύσσει συνεχώς το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των δομών ετοιμότητας και συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από έντονα φυσικά φαινόμενα. 

Καταλήγοντας τόνισε πως στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των δομών, αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών αλλά και μείωσης των λειτουργικών δαπανών και ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης ώστε να συνεχιστεί το έργο αυτό.