Τη συμπλήρωση του Δ.Σ. της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μετά την παύση των μελών του, προέκρινε η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, προτού συζητήσει το σχέδιο Κανονισμού που κατέθεσε ενώπιόν της ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, Ανδρέας Γεωργίου.  Παρά την επίκληση εκ μέρους του κ. Γεωργίου, των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων για έγκριση του Κανονισμού βάσει του νόμου για την σύσταση της ΕΛΣΤΑΤ (η προθεσμία λήγει την 31η Δεκεμβρίου) και τις εκτιμήσεις του ότι δεν αμφισβητείται η ανεξαρτησία της Επιτροπής μετά την παύση των μελών της από την προηγούμενη κυβέρνηση, η Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε να απευθυνθεί στην κυβέρνηση ζητώντας να αντικαταστήσει τα παυθέντα μέλη το συντομότερο, προκειμένου το σχέδιο Κανονισμού να υποβληθεί ως προϊόν συλλογικής επεξεργασίας.   
   
Στην παραπάνω απόφαση, αντικατοπτρίζονται και οι ενστάσεις που διατύπωσε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στην ΕΛΣΤΑΤ, Νίκος Κλουβάτος, ο οποίος κατηγόρησε τον κ. Γεωργίου, πως με δική του ευθύνη η επιτροπή που είχε συστήσει για τη σύνταξη του νέου Κανονισμού, συνεδρίασε μονάχα τέσσερις φορές μέσα σε ενάμισι χρόνο, χωρίς να λάβει υπόψη της στο τελικό σχέδιο, τις θέσεις των εργαζομένων. Την καταγγελία διέψευσε ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, αντιλέγοντας πως η επιτροπή συνεδρίασε πάνω από επτά φορές, ενώ υποεπιτροπές της πολύ περισσότερες και παρατήρησε για τον σύλλογο των εργαζομένων, πως πάγιο αίτημά του ήταν να μείνει η Αρχή προσδεδεμένη στο υπουργείο Οικονομικών.   
   
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Γεωργίου υπενθύμισε πως «δεν υπήρχε δέσμευση ή υποχρέωση να δώσω το κείμενο στους εργαζομένους, για έγκριση ή συγκατάθεση». Σημειώνεται τέλος, πως απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Γεωργίου διευκρίνισε πως η διαδικασία αποπληρωμής των εκτάκτων συνεργατών που διενήργησαν την πρόσφατη απογραφή, έχει πλέον ολοκληρωθεί σε επίπεδο ΕΛΣΤΑΤ και εκκρεμεί στο υπουργείο Οικονομικών.