Επίσκεψη στο Τελ Αβιβ με στόχο την εντατικοποίηση των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων και συνεργασιών στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης υδάτων πραγματοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γ. Παπακωνσταντίνου. Ο ΥΠΕΚΑ είχε συναντήσεις με τους ομολόγους του υπουργούς Υποδομών με αρμοδιότητα για θέματα ενέργειας, Ούζι Λάνταου, και Περιβάλλοντος, Γκίλαντ Ερντάν.

Όπως τόνισε σε σχετικές του δηλώσεις ο κ. Παπακωνσταντίνου, κατά τη συνάντησή του με τον κ. Λάνταου εξετάστηκαν οι δυνατότητες για μια πιο στενή πολιτική και εμπορική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων ιδιαίτερα στους τομείς της διαχείρισης υδατικών πόρων – όπως τεχνολογίες αφαλάτωσης και επαναχρησιμοποίησης υδάτων – και της ενέργειας – ιδιαίτερα στις ανανεώσιμες πηγές.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι δύο πλευρές στέκονται θετικά ως προς την περαιτέρω προώθηση αυτών των συνεργασιών και είναι «πολύ κοντά» στο να συμφωνήσουν κοινές πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο ειδικών μνημονίων συνεννόησης.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου επισήμανε τέλος ότι όπως προκύπτει από τις συζητήσεις που είχε με τους δύο υπουργούς, μπορεί να αναπτυχθεί εντονότερη συνεργασία σε τομείς όπως η επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων και η ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας.