Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (Eurostat) απορρίπτει τις κατηγορίες ότι τα στοιχεία για το έλλειμμα της Ελλάδας του 2009 ήταν «παραφουσκωμένα» και τονίζει πως τα μέλη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «ακολούθησαν κατά γράμμα τους κανόνες που ισχύουν και για τις άλλες χώρες – μέλη της ΕΕ». Σε ανακοίνωσή της Eurostat ουσιαστικά λαμβάνει θέση υπέρ του πρώην επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος αντιμετωπίζει καταγγελίες για τεχνητή διόγκωση του ελλείμματος του 2009.

Ειδικότερα, η Eurostat αρνείται όλους τους ισχυρισμούς για τεχνητή διόγκωση του ελλείμματος του 2009 και επιβεβαιώνει ότι «η συλλογή των οικονομικών στοιχείων της Ελλάδας για τα έτη 2009 και 2010 ακολούθησε τους νόμιμους κανόνες που εφαρμόστηκαν σε όλες τις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Ως εκ τούτου», συνεχίζει στην ανακοίνωσή της η Eurostat «τα στοιχεία για το έλλειμμα και το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης δημοσιεύτηκαν όπως μεταβιβάστηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ χωρίς καμία επιφύλαξη για τις τρεις τελευταίες ανακοινώσεις (του Νοεμβρίου 2010, Απριλίου 2011 και Οκτωβρίου 2011) σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιόδους».

Τέλος, η Eurostat υπογραμμίζει πως ο Ανδρέας Γεωργίου και οι εργαζόμενοι της ΕΛΣΤΑΤ «επέδειξαν υψηλό επαγγελματισμό και υπευθυνότητα στη εφαρμογή των νέων, ενδυναμωμένων κανόνων για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων».

Σημειώνεται ότι στις καταγγελίες της, η Ζωή Γεωργαντά, απερχόμενο μέλος της ΕΛΣΤΑΤ, είχε κατηγορήσει την Eurostat ότι πίεσε την ΕΛΣΤΑΤ για το "μαγείρεμα" των δημοσιονομικών στοιχείων του 2009, οπότε λογικό είναι, να πάρει η ευρωπαϊκή αρχή το μέρος της ελληνικής και του κ. Γεωργίου.

Ανακοίνωση και του υπουργείου Οικονομικών

Για το θέμα, ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών: «Αναφορικά με δημοσιεύματα που αφορούν στα στατιστικά μεγέθη για το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης των ετών 2008 και 2009 ισχύουν τα ακόλουθα.

Τον Οκτώβριο του 2009 διαπιστώθηκε ότι το ελληνικό δημόσιο είχε υποχρεώσεις, οι οποίες δεν είχαν καταγραφεί και ανέλαβε την καταγραφή και αποπληρωμή των υποχρεώσεων, όπως αυτών των νοσοκομείων σε προμηθευτές.

Στο πλαίσιο αυτό, τόσο στο προσχέδιο όσο και στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2010, που καταρτίστηκαν τον Οκτώβριο του 2009, υπήρχε ρητή πρόβλεψη για διαμόρφωση υποχρεώσεων των νοσοκομείων κατά το 2009 ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Κατά συνέπεια, στην εκτίμηση διαμόρφωσης του ελλείμματος του 2009 στο 12,7% του ΑΕΠ είχε περιληφθεί μόνο το ποσό των υποχρεώσεων των νοσοκομείων του 2009 και όχι ανεξόφλητες υποχρεώσεις παλαιοτέρων χρήσεων. Με την οριστική διαμόρφωση των μεγεθών του έτους 2009, όπως αποτυπώνεται στον Π/Υ του 2011 (Εισηγητική έκθεση Π/Υ 2011, πίνακας 5.1), οι νέες υποχρεώσεις των νοσοκομείων για το έτος 2009 ανήλθαν τελικά σε 2.132 εκ. € από τα οποία, ποσό 1.498 εκ. € καλύφθηκε μέσω επιχορήγησης από τον Τακτικό προϋπολογισμό και ποσό 634 εκ. παρέμεινε ως ανεξόφλητη οφειλή των νοσοκομείων, όπως απεστάλη από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στη Eurostat τον Οκτώβριο του 2011 (ΕDP 10/2011). Είναι λοιπόν προφανές, ότι τα χρέη των νοσοκομείων δεν κατεγράφησαν στο σύνολό τους στο έλλειμμα του 2009, όπως υποστηρίζεται από κάποιους.

Αναφορικά με το έλλειμμα του 2008, λόγω της μερικής αποτύπωσης του συνολικού πραγματικού μεγέθους των ανεξόφλητων υποχρεώσεων της περιόδου 2005-2008 στις μέχρι τότε επίσημες αναφορές της Ε.Σ.Υ.Ε. προς τη Eurostat, τον Οκτώβριο του 2009 στην επίσημη αναφορά προς τη Eurostat (που αφορούσε το κλείσιμο του 2008), έγινε η καταγραφή όλου του μη δηλωθέντος μέρους των υποχρεώσεων του έτους 2008. Πλην όμως στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της μεθοδολογικής επίσκεψης της Eurostat, τόσο η Ε.Σ.Υ.Ε. όσο και η Eurostat διατύπωσαν επιφυλάξεις ως προς το λογιστικό αυτό χειρισμό. Λόγω αυτών των επιφυλάξεων, στα μέσα Νοεμβρίου 2009, συστάθηκε ειδική επιτροπή από μέλη του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας για τον ακριβή προσδιορισμό και την κατανομή των μη δηλωθέντων μέχρι τότε υποχρεώσεων στα έτη που πραγματικά δημιουργήθηκαν. Η επιτροπή, ολοκλήρωσε το έργο της τον Φεβρουάριο του 2010, με πόρισμα το οποίο υποβλήθηκε στην Ε.Σ.Υ.Ε. και στην συνέχεια στην Eurostat. Η Eurostat έκανε αποδεκτό το πόρισμα, με αποτέλεσμα να αποκατασταθούν πλήρως τα ελλείμματα ως προς τις ανεξόφλητες οφειλές των νοσοκομείων της περιόδου 2005-2008, τόσο στις σχετικές αναφορές προς τη Eurostat όσο και στους επόμενους Προϋπολογισμούς.

Επισημαίνεται ότι αρμόδια για τα στατιστικά στοιχεία των χωρών της Ευρωζώνης δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και ορθώς δεν "επεσήμανε" κάτι, αλλά η Eurostat, η οποία είχε πολλές φορές επισημάνει στις ελληνικές αρχές να τηρήσει τη μεθοδολογία, μέχρι τον Νοέμβριο του 2010, οπότε και ήρε όλους τους αστερίσκους της για τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία.

Τέλος, σημειώνεται ότι σε σημερινή της ανακοίνωση η Eurostat επισημαίνει ότι κατά την επεξεργασία και συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων των ετών 2009 και 2010 η ΕΛ.ΣΤΑΤ ακολούθησε τους κανόνες που εφαρμόζονται από όλα τα κράτη μέλη και ότι δημοσίευσε τα στοιχεία για το έλλειμμα και το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης χωρίς καμία επιφύλαξη για τις τρεις τελευταίες ανακοινώσεις (Νοεμβρίου 2010, Απριλίου 2011 και Οκτωβρίου 2011) σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την σημαντική πρόοδο στην ποιότητα των δημοσιονομικών στοιχείων που διαβιβάζονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ».


Πηγή: protothema.gr/AΠΕ-ΜΠΕ
TAGS