Συνεδριάζει σήμερα υπό την προεδρία του υπουργού Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλου η Εκτελεστική Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 3943/2011, με θέμα την έγκριση πρόσθετων δράσεων αναφορικά με την εφαρμογή του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής 2011-2013. Η εν λόγω επιτροπή θα αποφασίσει το περαιτέρω άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, τη δημοσιοποίηση λίστας με ονόματα μεγαλοοφειλετών αλλά και τρόπους είσπραξης φόρων από καταθέσεις που βρίσκονται στην Ελβετία και ουδέποτε έχουν έρθει σε γνώση των ελληνικών αρχών.


Πηγή: To Bήμα